Bankowość internetowa

Odpowiedz

Wyłączenie widoczności danych osobowych po wykonaniu przelewu

Witam, czy jest możliwość wyłączenia widoczności danych osobowych, które widać po wykonaniu do kogoś przelewu? Chodzi mi konkretnie o dane jak adres. Zauważyłam, że jak mi przychodzi przelew od osoby z innego banku to jest widoczne tylko imię i nazwisko, bez adresu, natomiast jak ja wykonuję do kogoś przelew to widać wszystkie moje dane. Jest możliwe wyłączenie ich, żeby też się pokazywało tylko moje imię i nazwisko?

Odpowiedz
0 Lajków
elektryczna
Nowy w branży II
Nowy w branży II icon
1
0
30-06-2019
Wiadomość 1 z 12 (44 325 wyświetleń)

Re: Wyłączenie widoczności danych osobowych po wykonaniu przelewu

Nie możesz wyłączyć lub usunąć swojego adresu z danych przy przelewie. Jak wysyłasz od nas przelew, to jest widoczne Twoje imię, nazwisko oraz adres.-----------------
Moja odpowiedź Ci pomogła? Zaakceptuj ją jako rozwiązanie.
Jeśli chcesz szybciej uzyskać odpowiedź, zachęcamy Cię do kontaktu na czacie w Moim ING lub skorzystania z Wirtualnego Asystenta.
Odpowiedz
0 Lajków
MonikaC
Moderator
Moderator icon
634
119
04-09-2015
Wiadomość 2 z 12 (44 276 wyświetleń)

Re: Wyłączenie widoczności danych osobowych po wykonaniu przelewu

Witam,

 

czy cos sie zmienilo w tej sprawie, jak moge usunąc swój adres z przelewu?

Odpowiedz
0 Lajków
AniaING
Nowy w branży II
Nowy w branży II icon
1
0
10-09-2021
Wiadomość 3 z 12 (34 720 wyświetleń)

Re: Wyłączenie widoczności danych osobowych po wykonaniu przelewu

Nic się w tej sprawie nie zmieniło. Odbiorca zobaczy Twoje imię i nazwisko łącznie z adresem. W najbliższym czacie nie planujemy zmian w tym zakresie. 

Jeśli podoba Ci się moja odpowiedź, daj mi lajka.
Jeśli odpowiedź Ci pomogła, zaakceptuj ją jako rozwiązanie.
Odpowiedz
0 Lajków
ŁukaszW
Były moderator
Były moderator icon
699
228
12-10-2015
Wiadomość 4 z 12 (34 655 wyświetleń)

Re: Wyłączenie widoczności danych osobowych po wykonaniu przelewu

Jak to się ma do RODO? Jaka jest podstawa prawna udostępniania tych danych?

 

O ile się nie mylę w Polsce kwestie realizowania przelewów reguluje m.in. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która implementuje w tym zakresie przepisy unijne. Znajdziemy w niej zasady wykonywania zleceń płatniczych, czyli m.in. właśnie przelewów bankowych.

Zgodnie z art. 143 tego aktu prawnego zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz właściwego odbiorcy, jeśli zrealizowano je zgodnie z unikatowym identyfikatorem podanym w treści zlecenia, bez względu na dostarczone przez użytkownika inne informacje dodatkowe. Przy wykonaniu transakcji płatniczych z wykorzystaniem rachunku bankowego unikatowym identyfikatorem jest numer rachunku bankowego. Powyższy przepis dość jednoznacznie wskazuje, czy do przelewu wystarczy numer konta odbiorcy – tak, ale w praktyce tylko na jego podstawie nie zrealizujemy płatności w większości banków.

 

Bank posiada pełne dane swoich użytkowników i ma je skorelowane z identyfikatorem. Bez problemu jest w stanie na tej podstawie wywiązać się z zapisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dlaczego ujawnia dane swoich użytkowników w tak szerokim zakresie?

Szkot
Zaprawiony analityk I
Zaprawiony analityk I icon
97
30
21-01-2016
Wiadomość 5 z 12 (8 629 wyświetleń)

Re: Wyłączenie widoczności danych osobowych po wykonaniu przelewu

No to przypominam się z pytaniem - na jakiej podstawie bank ujawnia tak szeroki zakres danych osobowych?

Odpowiedz
0 Lajków
Szkot
Zaprawiony analityk I
Zaprawiony analityk I icon
97
30
21-01-2016
Wiadomość 6 z 12 (7 477 wyświetleń)

Re: Wyłączenie widoczności danych osobowych po wykonaniu przelewu

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z warunków: 

 

a)      osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

b)      przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

W zakres umowy o prowadzenie rachunku bankowego wchodzi także wykonywanie przelewów zgodnie z jej zleceniem. Integralną częścią umowy jest Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków płatniczych dla osób fizycznych, który określa zasady składania zleceń płatniczych. Regulamin przewiduje w § 37 ust. 11, że bank realizuje przelew podając adres płatnika (tj. nadawcy). Przetwarzanie danych, w tym udostępnianie ich w potwierdzeniach przelewów jest więc niezbędne do wykonania umowy, której klient jest stroną, a więc w świetle zacytowanego przepisu zgodne z prawem.

 

Podczas podpisania umowy, klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania czynności bankowych, w tym zlecania przelewów. Jest to zatem druga przesłanka uzasadniająca realizowanie przelewów zgodnie z zasadami obowiązującymi w banku.-----------------
Moja odpowiedź Ci pomogła? Zaakceptuj ją jako rozwiązanie.
Jeśli chcesz szybciej uzyskać odpowiedź, zachęcamy Cię do kontaktu na czacie w Moim ING lub skorzystania z Wirtualnego Asystenta.
Odpowiedz
0 Lajków
KarolB
Moderator
Moderator icon
142
22
02-09-2021
Wiadomość 7 z 12 (7 348 wyświetleń)

Re: Wyłączenie widoczności danych osobowych po wykonaniu przelewu

[ Edytowane ]

1. W Polsce obowiązuje ustalona hierarchia prawa i regulaminy nie są ważniejsze od ustaw, czy rozporządzeń.

 

3. Fajnie, że zacytowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Nie wiem tylko dlaczego od artykułu 6, gdy tymczasem artykuł 5 stanowi:

1. Dane osobowe muszą być:

b)     zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

Jakiż to ING ma uzasadniony prawnie cel przekazywania tak szczegółowych danych odbiorcom przelewu? Czy to znaczy, że inne banki łamią prawo nie przekazując tych danych, czy jednak ING robi coś na wyrost? Bo macie obowiązek takie dane gromadzić, ale nie kojarzę prawa, które nakazuje te dane udostępniać dalej - poza waszym regulaminem rzecz jasna. Tylko ten regulamin musi być zgodny z prawem, dlatego ponawiam pytanie - jaki jest uzasadniony prawnie cel przekazywania tych danych odbiorcy.

 

3. "Regulamin przewiduje w § 37 ust. 11, że bank realizuje przelew podając adres płatnika". A jeśli bank w tym regulaminie zamieści, że podaje także PESEL, numer dowodu, dane karty, dane pełnomocnika do konta i parę innych rzeczy - to też będzie zgodne z prawem? W końcu będzie w regulaminie.

 

4. Jak wspomniałem wcześniej, w Polsce kwestie realizowania przelewów reguluje m.in. ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która implementuje w tym zakresie przepisy unijne. Znajdziemy w niej zasady wykonywania tzw. zleceń płatniczych, czyli m.in. właśnie przelewów bankowych. Zgodnie z art. 143 tego aktu zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz właściwego odbiorcy, jeśli zrealizowano je zgodnie z unikatowym identyfikatorem podanym w treści zlecenia, bez względu na dostarczone przez użytkownika inne informacje dodatkowe. Przy wykonaniu transakcji płatniczych z wykorzystaniem rachunku bankowego unikatowym identyfikatorem jest numer rachunku bankowego. Powyższy przepis dość jednoznacznie wskazuje, czy do przelewu wystarczy numer konta odbiorcy. A skoro tak, to i numer konta nadawcy jest wystarczający.

 

5. Na stronie https://lex.media.pl/czy-odbiorca-przelewu-widzi-moj-adres-12966913.html znalazłem taki zapis: 

"Kiedy wykonujemy przelew, nasz adres fizyczny (ulica, miasto itd.) nie jest bezpośrednio widoczny dla odbiorcy środków. Przekazywanym danym są jedynie te informacje identyfikujące nas jako nadawcę – czyli numer naszego konta oraz nazwa posiadacza tegoż rachunki."

I tu należy dodać - chyba, że jest to ING.

Dalej można przeczytać:

"Dane osobowe każdego klienta mają szczególną wartość i powinny być odpowiednio chronione przez instytucję finansową obsługującą jego konto. Banki stosują szereg środków bezpieczeństwa, aby zapewnić poufność przekazywanych informacji. Jednym z takich środków jest właśnie ukrycie adresu nadawcy przed odbiorcą przelewu."

I znowu - no chyba, że jest to ING. Wtedy dane te nie mają dla niego szczególnej wartości i w żaden sposób ich nie zabezpiecza, tylko podaje na tacy.

 

6. Na innej stronie znalazłem taki zapis:
"Przepisy prawa bankowego uniemożliwiają sprawdzenie, do kogo należy konto bankowe. Objęte jest to tajemnicą bankową i bank, który udostępniłby taką informację, naraziłby się na poważne konsekwencje. Byłoby to także sprzeczne z przepisami o ochronie danych osobowych, zwłaszcza z rozporządzeniem RODO."

I znowu należy dodać - no chyba, że jest to ING. On ma swój regulamin i wali w przelewach pełne informacje na temat właściciela konta. No prawie pełne, bo tego PESELa o dziwo nie dodaje. Ale podpowiem - wpiszcie to w regulamin.

Szkot
Zaprawiony analityk I
Zaprawiony analityk I icon
97
30
21-01-2016
Wiadomość 8 z 12 (7 022 wyświetleń)

Re: Wyłączenie widoczności danych osobowych po wykonaniu przelewu

Przy realizacji przelewów, powołujemy się na art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zgodnie, z którą:

 

1. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:
a)  określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;
b)  określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;
c)  opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;
d)  datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu;
e)  podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;
f)  stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

 

Wyjątkiem są przelewy na telefon BLIK, w których nie pokazujemy – jako ING – adresu klienta. Te przelewy mają jednak specyficzny charakter (identyfikacja klienta odbywa się poprzez numer telefonu; nadawca musi znać jedynie numer telefonu odbiorcy, żeby wykonać przelew – jeśli odbiorca korzysta z BLIK-a).-----------------
Moja odpowiedź Ci pomogła? Zaakceptuj ją jako rozwiązanie.
Jeśli chcesz szybciej uzyskać odpowiedź, zachęcamy Cię do kontaktu na czacie w Moim ING lub skorzystania z Wirtualnego Asystenta.
Odpowiedz
0 Lajków
NataliaKr
Moderator
Moderator icon
429
82
18-01-2021
Wiadomość 9 z 12 (6 133 wyświetleń)

Re: Wyłączenie widoczności danych osobowych po wykonaniu przelewu

Jeśli traktujecie przelew jako dowód księgowy i powołujecie się na art. 21 to trochę wybiórczo:

e)  podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;

 

Na przelewie brak jest podpisu.

 

> Wyjątkiem są przelewy na telefon BLIK, w których nie pokazujemy – jako ING – adresu klienta.

> Te przelewy mają jednak specyficzny charakter (identyfikacja klienta odbywa się poprzez

> numer telefonu; nadawca musi znać jedynie numer telefonu odbiorcy, żeby wykonać

> przelew – jeśli odbiorca korzysta z BLIK-a).

 

No i bingo. Te przelewy nie mają specyficznego charakteru. Różni je jedynie technologia. W przypadku BLIK-a nadawca musi znać jedynie numer telefonu odbiorcy. Aby wykonać przelew tradycyjny zasadniczo należy znać numer konta odbiorcy.

numer telefonu - numer konta

Dwa różne numery, ale identyfikują konkretny rachunek. Bank posiada wszelkie dane związane z posiadaczem rachunku gdyby uprawnione organy ich potrzebowały.

 

I jeszcze raz - skoro inne banki potrafią robić przelewy bez tych danych to jaka jest prawidłowa odpowiedź?

a) inne banki działają bezprawnie
b) ING jest nadgorliwe

No bo w takiej sytuacji opcji 3 nie ma. Ktoś tutaj musi być w błędzie. Pytanie kto.

Szkot
Zaprawiony analityk I
Zaprawiony analityk I icon
97
30
21-01-2016
Wiadomość 10 z 12 (5 369 wyświetleń)
Ostatnie wpisy na forum
Re.: Kredyt hipoteczny_czas analizy

W środę podpisuje umowę... Tyle, że nie z ING, bo mój wniosek ciągle stoi w kolejce do weryfikacji. Ale inne banki nie potrzebują trzech miesięcy na podjęcie decyzji w dość oczywistej sprawie. Mam w I

...

15-07-2024
Remont/przebudowa segmentu na kredyt

Witam

 

Sprawa wygląda następująco. 
Segment 90m2 + garaż. Hipoteka.

 

Chcę zlikwidować ściane nośną garażu w celu powiększenia pow. salonu. Efektem tego z garażu zostanie ''składzik'' o pow. 8m2.

Niestety,

...

15-07-2024
Re: Re.: Bankowość internetowa dla osób małoletnich 6-13 lat

Bardzo dziękuję za pozytywną wiadomość. Tak, rzeczywiście widzę już taką możliwość w Moim ING. Dziękuję za pomoc.

15-07-2024
Najbardziej pomocni użytkownicy