Konta osobiste i firmowe

Odpowiedz

Wysyłanie zdjęcia dowodu przy braku konta

Moja żona dostała już drugie pismo, z prośbą o dostarczenie zdjęcia dowodu osobistego.
Żona nie ma żadnego konta w ING, ale jest upoważniona do mojego konta.

 

 

Po pierwszym piśmie, zgodnie z instrukcją, wysłałem zdjęcie przez Moje ING. Wysłałem z mojego konta i dostałem zrozumiałą
odpowiedź, że ING nie może przyjąć dokumentu, bo należy do innej osoby niż wysyłający.

 

Nie mamy teraz czasu na jeżdżenie, dlatego chcemy załatwić to elektronicznie. Jakimś bezpiecznym kanałem, więc mail
odpada. Gdzie na stronach ING, osoba która nie ma tu konta, może bezpiecznie wysłać dokument tożsamości?

 

PS

W piśmie z prośbą o skan / zdjęcie dowodu osobistego, brak informacji o:
- koniecznej stronie dowodu,
- możliwości zasłonięcia niepotrzebnych danych,
- możliwości naniesienia adnotacji / znaku wodnego,
- konsekwencjach niedostarczenia skanu / zdjęcia dowodu w wyznaczonym terminie.

Odpowiedz
0 Lajków
ZM
ZM
Nowy w branży II
Nowy w branży II icon
2
0
21-02-2020
Wiadomość 1 z 9 (11 171 wyświetleń)

Re: Wysyłanie zdjęcia dowodu przy braku konta

Potwierdziliśmy, że właściciel konta powinien w takiej sytuacji przesłać skan dokumentu pełnomocnika w swojej bankowości internetowej (ciężko mi się odnieść do tego, dlaczego przy wcześniejszej próbie dostałeś odmowę). Do wiadomości dodaj, proszę, informację, z jakiego powodu to Ty wysyłasz ten skan. Skan/zdjęcie dowodu musi zawierać jego obie strony. Nie mogą być na nim zasłonięte żadne informacje. Jeżeli nie otrzymamy takiego skanu/zdjęcia w wyznaczonym terminie, to możemy odmówić takiej osobie skorzystania z kolejnych usług w naszym banku. 

Jeśli podoba Ci się moja odpowiedź, daj mi lajka.
Jeśli odpowiedź Ci pomogła, zaakceptuj ją jako rozwiązanie.
Odpowiedz
0 Lajków
ŁukaszW
Były moderator
Były moderator icon
700
225
12-10-2015
Wiadomość 2 z 9 (11 112 wyświetleń)

Re: Wysyłanie zdjęcia dowodu przy braku konta

Piszę tak późno, bo już nieszczególnie mam ochotę się z ING kontaktować.

 

Znowu dostałem odpowiedź odmowną w sprawie przyjęcia dokumentu.
Cyt. "Niestety nie możemy go przyjąć. Dane wymagają aktualizacji i potwierdzenia z właścicielem dokumentu."

 

Pismo (zdjęcie w załączniku) i specjalista na forum swoje, a specjaliści z Moje ING swoje.

Odpowiedz
0 Lajków
ZM
ZM
Nowy w branży II
Nowy w branży II icon
2
0
21-02-2020
Wiadomość 3 z 9 (10 867 wyświetleń)

Re: Wysyłanie zdjęcia dowodu przy braku konta

Nie widzimy Waszych danych w naszych systemach, ale podtrzymujemy to, o czym pisaliśmy. Jest jedna sytuacji w której specjaliści mogli Wam odmówić przyjęcia tego skanu/zdjęcia. Jest to sytuacja, w której wysyłasz inny dokument tożsamości, niż ten który widnieje w naszych systemach (np. ten który jest wskazany w naszym banku stracił już ważność). Wtedy ta odmowa jest zasadna. W takiej sytuacji należałoby najpierw zaktualizować dokument - polski dowód osobisty możemy zaktualizować telefonicznie +48 32 357 00 69 (przez całą dobę). Później, skan dokumentu należy przesłać jeszcze raz.


***
Jeśli podoba Ci się moja odpowiedź, daj mi lajka.
Jeśli odpowiedź Ci pomogła, zaakceptuj ją jako rozwiązanie.
Odpowiedz
0 Lajków
KarolinaM
Moderator
Moderator icon
525
117
19-03-2018
Wiadomość 4 z 9 (10 827 wyświetleń)

Re: Wysyłanie zdjęcia dowodu przy braku konta

podpinam się pod temat - u mnie sytuacja była/jest podobna z tą różnicą, że żona nie ma konta w bankowości internetowej ING a nawet gdyby miała, to i tak ja bym ten jej dowód wysyłał... ale bank z mojego konta jej dokumentu nie przyjął a reklamacje odrzucił uzasadnieniem z najciemniejszego kąta sufitu, jednocześnie ciągle gnębiąc ją w kolejnych listach o tenże dowód właśnie - jak u Barei...

 

zeźlony postanowiłem poszperać w sieci i oto co znalazłem: oto w lipcu 2019 zaczęła obowiązywać ustawa o dokumentach publicznych /Dz.U. 2019 poz. 53/ która ustala system bezpieczeństwa dla przechowywania dokumentów tożsamości... Związek Banków Polskich prawdopodobnie poczuł ciepełko pod pupeńką i na kanwie tejże ustawy /błyskawicznie, ustawa miała roczne vacatio legis... gratuluję skutecznej obsługi prawnej/ zapytała o stanowisko szefa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i otrzymała takie oto dictum -> https://uodo.gov.pl/pl/138/1182 z którego przytoczę kilka cytacików aby było jasno i przejrzyście:

 

 - "Sporządzenie kopii dowodów tożsamości jest legalne jedynie wtedy, kiedy wynika to wprost z przepisów rangi ustawy. Tymczasem art. 112b Prawa bankowego pozwala przetwarzać do celów prowadzonej działalności bankowej informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych. Przepis ten nic nie mówi o tym, że banki mogą sporządzać kopie dowodów tożsamości.ksero to kopia a skan to jeszcze lepsza kopia nieprawdaż?

 

 - "decyzja wydana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z 22 lutego 2013 r. sygn. DOLIS/DEC-211/13 opiera się na nieobowiązujących obecnie przepisach prawnych. Ponadto sporządzanie kopii dokumentów tożsamości ułatwia ich wykorzystywanie do innych celów przez podmioty nieupoważnione, w tym do kradzieży tożsamości." mowa o decyzji GIDO, na którą z uporem godnym lepszej sprawy często banki się powołują - tu kolejny ukłon dla profeski prawników bankowych...

 

 - "w niektórych sytuacjach kopiowanie np. dowodów osobistych jest legalne [...]w określonych w tej ustawie /z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu czyli kolejny ulubiony przez bank akt prawny - przypis mój/ w przypadkach takich jak np. przeprowadzanie transakcji okazjonalnej o równowartości 15 tys. euro lub większej albo przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu [...] możliwość kopiowania dokumentów tożsamości w przypadkach określonych w tej ustawie nie jest równoznaczna z takim obowiązkiem po stronie banków. Ponadto za każdym razem, gdy bank na podstawie art. 34 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi zamierza skopiować dokument tożsamości, to decyzje o tym powinien poprzedzić analizą i zweryfikowaniem czy rzeczywiście taka czynność jest niezbędna, zgodnie z zasadami celowości i minimalizacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit b) i c) RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych."

 

Nie wiecie o tym czy udajecie i nie wiecie? Czy może znowu jakiś boże się pożal radca nie doczytał? A może doczytał i łamiecie prawo umyślnie i z premedytacją? Aż mnie korci, żeby list /nota bene wysyłane przesyłką zwykłą, nierejestrowaną/ przesłać do UODO a jedyne, co mnie powstrzymuje to fakt, że jesteśmy klientami Śląskiego prawie od samego początku i generalnie jesteśmy zadowoleni a jak znam życie, to w razie czegoś oberwie się komuś na dole a nie temu, kto oberwać powinien...

 

i co na takie dictum tutejsi uczeni w piśmie?

 

mmer
Doradca z ambicjami II
Doradca z ambicjami II icon
24
15
26-11-2020
Wiadomość 5 z 9 (8 224 wyświetleń)

Re: Wysyłanie zdjęcia dowodu przy braku konta

Przepisy prawa nie zabraniają bankom skanowania dokumentów tożsamości. Bank jest prawnie zobowiązany do identyfikacji i weryfikacji klientów oraz zapewnienia, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych Klienta są aktualne i na bieżąco aktualizowane. Obowiązek ten, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dotyczy również pełnomocników, którzy działają w imieniu i na rzecz klientów na podstawie udzielonego im upoważnienia.

 

Powyższe wynika z ogólnej podstawy prawnej, która umożliwia Bankowi pozyskiwanie skanów dokumentów tożsamości, zgodnie z art. 34 ust. 4 ww. ustawy „Instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w  dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie."

 

Ponadto na podstawie art. 112 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Prawo bankowe “banki mogą przetwarzać dla celów prowadzonej działalności bankowej informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych.” Regulacja ta stanowi dodatkowe wzmocnienie powyższego uprawnienia, a przepisy nie regulują sposobu przetwarzania tych informacji.

 

Także normy wewnętrzne regulują działanie banku w postaci skanowania dokumentu tożsamości. Wynika ono wprost z z § 16 ust. 6  “Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w  ramach prowadzenia rachunków płatniczych dla osób fizycznych” - bank akceptuje pełnomocnictwo ogólne z chwilą jego złożenia oraz po dokonaniu przez bank pozytywnej identyfikacji pełnomocnika poprzez przedłożenie przez osobę fizyczną określonych dokumentów (m.in. dowodu osobistego). Bank zastrzega sobie prawo kopiowania lub skanowania tych dokumentów. W przypadku, gdy pełnomocnik nie zostanie pozytywnie zidentyfikowany nie uznaje się danej osoby za prawidłowo ustanowionego pełnomocnika do rachunku. W związku z tym jest to standardowe działanie, które ma zastosowanie do wszystkich klientów banku, jest środkiem bezpieczeństwa finansowego w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz nie jest ono uzależnione od „okoliczności budzących podejrzenia” w danym przypadku. 

 

Ponadto Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 11.07.2019 r. stanowił zmianę stanowiska względem dotychczasowej wieloletniej, utrwalonej praktyki i interpretacji uprawnień banków do kserowania dokumentów tożsamości. Przedstawione w nim stanowisko jest incydentalne w stosunku do wyrażanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w latach poprzednich. 

 

Jak zostało to wskazane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w powyższym Komunikacie, sam art. 34 ust. 4 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie obliguje banków do wykonywania kserokopii dowodów tożsamości, jednak ustawodawca przyznał im takie uprawnienie. Nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż kopiowanie dokumentów tożsamości możliwe jest tylko wtedy, gdy ustawa wprost stanowi o „kserowaniu”. Ponadto należy podkreślić, iż ani przepisy prawa krajowego, ani unijnego, ani też orzecznictwo nie zakazują kserowania dowodów tożsamości. Żadne zmiany prawa w tym zakresie nie nastąpiły, zaś kserokopia co do zasady nie posiada cech autentyczności, zatem nie może stanowić repliki dokumentu tożsamości. Powyższe stanowisko zostało poparte przez Tadeusza Białka Dyrektora Zespołu Legislacyjnego Związku Banków Polskich (informacje dostępne są na stronie internetowej ZBP, w zakładce aktualności/stanowiska i komentarze, z dnia 05.07.2019). 

 

Nadto wskazuję, że komunikaty organów administracji publicznej są rozumiane jako niewiążące reguły postępowania, które są interpretacją lub informacją o rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Nie są ani źródłami prawa powszechnie obowiązującego, ani źródłami prawa wewnętrznego w rozumieniu Konstytucji RP.

 

W związku z powyższym, działanie Banku jest zgodne z zasadami przetwarzania danych wskazanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WW (tzw. RODO) tj. „dane są  adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w  których są przetwarzane („minimalizacja danych”).

 

Skanowane dokumenty są całkowicie bezpieczne i przechowywane wyłącznie w systemie bankowym tylko w formie elektronicznej, a dostęp do nich mają tylko upoważnione osoby. Ponadto, pracownicy banku zobowiązani są na mocy art. 104 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe zachować tajemnicę bankową. Co więcej, pracownicy banku są regularnie szkoleni w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, a także zagrożeń związanych z wyciekiem danych osobowych oraz konsekwencjami bezprawnego wykorzystania danych.
 


***
Jeśli podoba Ci się moja odpowiedź, daj mi lajka.
Jeśli odpowiedź Ci pomogła, zaakceptuj ją jako rozwiązanie.
Odpowiedz
0 Lajków
KarolinaM
Moderator
Moderator icon
525
117
19-03-2018
Wiadomość 6 z 9 (8 039 wyświetleń)

Re: Wysyłanie zdjęcia dowodu przy braku konta

[ Edytowane ]

@KarolinaM, co do samego kserowania dowodu osobistego to ja ostatnio w banku nie wyrażałem zgody na ksero mojego dowodu osobistego i bank jako alternatywę zrobił odpis dokumentu (na gotowym bankowym formularzu) - osobista wizyta w banku jest w tym przypadku konieczna (podpisy na odpisie muszą być zgodne z wzorem podpisów klienta) więc z tym kserowaniem dowodu nie jest tak do końca, że bank może sobie je robić w każdym przypadku. Polecam sprawdzić tą procedurę u konkurencji np: PEKAO (sprawdziłem osobiście w zeszłym tygodniu), gdzie również bank działa zgodnie z prawem i co więcej przed skserowaniem dowodu pyta o naszą zgodę (jej brak sprawia, że sugerowany jest odpis dokumentu).

m365
Zaprawiony analityk III
Zaprawiony analityk III icon
185
81
18-04-2020
Wiadomość 7 z 9 (8 033 wyświetleń)

Re: Wysyłanie zdjęcia dowodu przy braku konta

Jasne, że pracownikowi np. banku łatwiej jest skserować cały dowód i wrzucić ksero do archiwum, ale to wcale nie oznacza, że zawsze trzeba tak robić. Prawo mówi jasno, że do celów weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego wystarczy ustalenie jego:

  • Obywatelstwa
  • Numeru PESEL
  • Serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość
  • Adresu zamieszkania (o ile instytucja zobowiązana ma tę informację)

Jasno wynika z tego, że np. banki nie muszą wcale znać imion rodziców swojego klienta. Nie potrzebują też wzoru podpisu czy informacji na temat wzrostu oraz płci osoby chcącej uruchomić tę usługę.

 

Odpowiedz
0 Lajków
Marek_Zegarek
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
9
2
07-01-2021
Wiadomość 8 z 9 (8 002 wyświetleń)

Re: Wysyłanie zdjęcia dowodu przy braku konta

[ Edytowane ]

@Marek_Zegarek, w moim przypadku gdy zakładałem konto przez internet (przeszło 4 lata temu) i nigdy nie korzystałem z placówki banku, w chwili kiedy chciałem dokonać istotnych zmian w siedzibie banku (nie mogłem zamknąć konta korespondencyjnie z uwagi na brak karty wzoru podpisów Emotikon: Szczęśliwy), bank był zobowiązany aby pobrać ode mnie kartę wzorów podpisów wraz z odpisem dowodu osobistego więc w tym kontekście pisałem, że bank chciał mój podpis, które wcześniej nigdy nigdzie nie widział Emotikon: Mrugający Jesli bank ma już kartę wzoru podpisów to faktycznie nie ma potrzebny identyfikowania podpisu z dowodu osobistego. Ot takie małe sprostowanie mojego przypadku z ostatnich dni.

m365
Zaprawiony analityk III
Zaprawiony analityk III icon
185
81
18-04-2020
Wiadomość 9 z 9 (7 996 wyświetleń)
Ostatnie wpisy na forum
wpłatomat przeliczył niepoprawnie wpłacaną kwotę i oddał kwotę pomniejszoną

Dnia 16 maja 2023r. w około godziny 11:40 robiłam wpłatę w oddziale ING w Siedlcach. Wpłacałam 9000zł w nominałach 50szt. 100zł i 20szt. 200zł

Po czym pojawiła się informacja o niezgodności kwoty z któ

...

02-06-2023
Re: Kredyt na oprocentowanie stałe a wakacje kredytowe

Skoro sami sie nie chca wypowiedziec, ze przedluzaja, to zapewne nie przedluzaja.

02-06-2023
Re.: Inwestowanie - od czego zacząć?

Czy ktoś inwestował w zasoby naturalne, takie jak metale szlachetne, ropa naftowa i inne minerały? Czy istnieją jakieś pułapki związane z ustawodawstwem? Znalazłem tylko https://nationalwealth.pl/ jak

...

01-06-2023
Najbardziej pomocni użytkownicy