Bankowość internetowa

Odpowiedz

Wyłączenie widoczności danych osobowych po wykonaniu przelewu

Witam, czy jest możliwość wyłączenia widoczności danych osobowych, które widać po wykonaniu do kogoś przelewu? Chodzi mi konkretnie o dane jak adres. Zauważyłam, że jak mi przychodzi przelew od osoby z innego banku to jest widoczne tylko imię i nazwisko, bez adresu, natomiast jak ja wykonuję do kogoś przelew to widać wszystkie moje dane. Jest możliwe wyłączenie ich, żeby też się pokazywało tylko moje imię i nazwisko?

Odpowiedz
0 Lajków
elektryczna
Nowy w branży II
Nowy w branży II icon
1
0
30-06-2019
Wiadomość 1 z 9 (38 690 wyświetleń)

Re: Wyłączenie widoczności danych osobowych po wykonaniu przelewu

Nie możesz wyłączyć lub usunąć swojego adresu z danych przy przelewie. Jak wysyłasz od nas przelew, to jest widoczne Twoje imię, nazwisko oraz adres.-----------------
Moja odpowiedź Ci pomogła? Zaakceptuj ją jako rozwiązanie.
Jeśli chcesz szybciej uzyskać odpowiedź, zachęcamy Cię do kontaktu na czacie w Moim ING lub skorzystania z Wirtualnego Asystenta.
Odpowiedz
0 Lajków
MonikaC
Moderator
Moderator icon
630
119
04-09-2015
Wiadomość 2 z 9 (38 642 wyświetleń)

Re: Wyłączenie widoczności danych osobowych po wykonaniu przelewu

Witam,

 

czy cos sie zmienilo w tej sprawie, jak moge usunąc swój adres z przelewu?

Odpowiedz
0 Lajków
AniaING
Nowy w branży II
Nowy w branży II icon
1
0
10-09-2021
Wiadomość 3 z 9 (29 086 wyświetleń)

Re: Wyłączenie widoczności danych osobowych po wykonaniu przelewu

Nic się w tej sprawie nie zmieniło. Odbiorca zobaczy Twoje imię i nazwisko łącznie z adresem. W najbliższym czacie nie planujemy zmian w tym zakresie. 

Jeśli podoba Ci się moja odpowiedź, daj mi lajka.
Jeśli odpowiedź Ci pomogła, zaakceptuj ją jako rozwiązanie.
Odpowiedz
0 Lajków
ŁukaszW
Były moderator
Były moderator icon
699
228
12-10-2015
Wiadomość 4 z 9 (29 021 wyświetleń)

Re: Wyłączenie widoczności danych osobowych po wykonaniu przelewu

Jak to się ma do RODO? Jaka jest podstawa prawna udostępniania tych danych?

 

O ile się nie mylę w Polsce kwestie realizowania przelewów reguluje m.in. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która implementuje w tym zakresie przepisy unijne. Znajdziemy w niej zasady wykonywania zleceń płatniczych, czyli m.in. właśnie przelewów bankowych.

Zgodnie z art. 143 tego aktu prawnego zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz właściwego odbiorcy, jeśli zrealizowano je zgodnie z unikatowym identyfikatorem podanym w treści zlecenia, bez względu na dostarczone przez użytkownika inne informacje dodatkowe. Przy wykonaniu transakcji płatniczych z wykorzystaniem rachunku bankowego unikatowym identyfikatorem jest numer rachunku bankowego. Powyższy przepis dość jednoznacznie wskazuje, czy do przelewu wystarczy numer konta odbiorcy – tak, ale w praktyce tylko na jego podstawie nie zrealizujemy płatności w większości banków.

 

Bank posiada pełne dane swoich użytkowników i ma je skorelowane z identyfikatorem. Bez problemu jest w stanie na tej podstawie wywiązać się z zapisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dlaczego ujawnia dane swoich użytkowników w tak szerokim zakresie?

Odpowiedz
0 Lajków
Szkot
Zaprawiony analityk I
Zaprawiony analityk I icon
96
26
21-01-2016
Wiadomość 5 z 9 (2 994 wyświetleń)

Re: Wyłączenie widoczności danych osobowych po wykonaniu przelewu

No to przypominam się z pytaniem - na jakiej podstawie bank ujawnia tak szeroki zakres danych osobowych?

Odpowiedz
0 Lajków
Szkot
Zaprawiony analityk I
Zaprawiony analityk I icon
96
26
21-01-2016
Wiadomość 6 z 9 (1 843 wyświetleń)

Re: Wyłączenie widoczności danych osobowych po wykonaniu przelewu

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z warunków: 

 

a)      osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

b)      przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

W zakres umowy o prowadzenie rachunku bankowego wchodzi także wykonywanie przelewów zgodnie z jej zleceniem. Integralną częścią umowy jest Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków płatniczych dla osób fizycznych, który określa zasady składania zleceń płatniczych. Regulamin przewiduje w § 37 ust. 11, że bank realizuje przelew podając adres płatnika (tj. nadawcy). Przetwarzanie danych, w tym udostępnianie ich w potwierdzeniach przelewów jest więc niezbędne do wykonania umowy, której klient jest stroną, a więc w świetle zacytowanego przepisu zgodne z prawem.

 

Podczas podpisania umowy, klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania czynności bankowych, w tym zlecania przelewów. Jest to zatem druga przesłanka uzasadniająca realizowanie przelewów zgodnie z zasadami obowiązującymi w banku.-----------------
Moja odpowiedź Ci pomogła? Zaakceptuj ją jako rozwiązanie.
Jeśli chcesz szybciej uzyskać odpowiedź, zachęcamy Cię do kontaktu na czacie w Moim ING lub skorzystania z Wirtualnego Asystenta.
Odpowiedz
0 Lajków
KarolB
Moderator
Moderator icon
142
22
02-09-2021
Wiadomość 7 z 9 (1 714 wyświetleń)

Re: Wyłączenie widoczności danych osobowych po wykonaniu przelewu

[ Edytowane ]

1. W Polsce obowiązuje ustalona hierarchia prawa i regulaminy nie są ważniejsze od ustaw, czy rozporządzeń.

 

3. Fajnie, że zacytowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Nie wiem tylko dlaczego od artykułu 6, gdy tymczasem artykuł 5 stanowi:

1. Dane osobowe muszą być:

b)     zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

Jakiż to ING ma uzasadniony prawnie cel przekazywania tak szczegółowych danych odbiorcom przelewu? Czy to znaczy, że inne banki łamią prawo nie przekazując tych danych, czy jednak ING robi coś na wyrost? Bo macie obowiązek takie dane gromadzić, ale nie kojarzę prawa, które nakazuje te dane udostępniać dalej - poza waszym regulaminem rzecz jasna. Tylko ten regulamin musi być zgodny z prawem, dlatego ponawiam pytanie - jaki jest uzasadniony prawnie cel przekazywania tych danych odbiorcy.

 

3. "Regulamin przewiduje w § 37 ust. 11, że bank realizuje przelew podając adres płatnika". A jeśli bank w tym regulaminie zamieści, że podaje także PESEL, numer dowodu, dane karty, dane pełnomocnika do konta i parę innych rzeczy - to też będzie zgodne z prawem? W końcu będzie w regulaminie.

 

4. Jak wspomniałem wcześniej, w Polsce kwestie realizowania przelewów reguluje m.in. ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która implementuje w tym zakresie przepisy unijne. Znajdziemy w niej zasady wykonywania tzw. zleceń płatniczych, czyli m.in. właśnie przelewów bankowych. Zgodnie z art. 143 tego aktu zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz właściwego odbiorcy, jeśli zrealizowano je zgodnie z unikatowym identyfikatorem podanym w treści zlecenia, bez względu na dostarczone przez użytkownika inne informacje dodatkowe. Przy wykonaniu transakcji płatniczych z wykorzystaniem rachunku bankowego unikatowym identyfikatorem jest numer rachunku bankowego. Powyższy przepis dość jednoznacznie wskazuje, czy do przelewu wystarczy numer konta odbiorcy. A skoro tak, to i numer konta nadawcy jest wystarczający.

 

5. Na stronie https://lex.media.pl/czy-odbiorca-przelewu-widzi-moj-adres-12966913.html znalazłem taki zapis: 

"Kiedy wykonujemy przelew, nasz adres fizyczny (ulica, miasto itd.) nie jest bezpośrednio widoczny dla odbiorcy środków. Przekazywanym danym są jedynie te informacje identyfikujące nas jako nadawcę – czyli numer naszego konta oraz nazwa posiadacza tegoż rachunki."

I tu należy dodać - chyba, że jest to ING.

Dalej można przeczytać:

"Dane osobowe każdego klienta mają szczególną wartość i powinny być odpowiednio chronione przez instytucję finansową obsługującą jego konto. Banki stosują szereg środków bezpieczeństwa, aby zapewnić poufność przekazywanych informacji. Jednym z takich środków jest właśnie ukrycie adresu nadawcy przed odbiorcą przelewu."

I znowu - no chyba, że jest to ING. Wtedy dane te nie mają dla niego szczególnej wartości i w żaden sposób ich nie zabezpiecza, tylko podaje na tacy.

 

6. Na innej stronie znalazłem taki zapis:
"Przepisy prawa bankowego uniemożliwiają sprawdzenie, do kogo należy konto bankowe. Objęte jest to tajemnicą bankową i bank, który udostępniłby taką informację, naraziłby się na poważne konsekwencje. Byłoby to także sprzeczne z przepisami o ochronie danych osobowych, zwłaszcza z rozporządzeniem RODO."

I znowu należy dodać - no chyba, że jest to ING. On ma swój regulamin i wali w przelewach pełne informacje na temat właściciela konta. No prawie pełne, bo tego PESELa o dziwo nie dodaje. Ale podpowiem - wpiszcie to w regulamin.

Odpowiedz
0 Lajków
Szkot
Zaprawiony analityk I
Zaprawiony analityk I icon
96
26
21-01-2016
Wiadomość 8 z 9 (1 388 wyświetleń)

Re: Wyłączenie widoczności danych osobowych po wykonaniu przelewu

Przy realizacji przelewów, powołujemy się na art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zgodnie, z którą:

 

1. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:
a)  określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;
b)  określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;
c)  opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;
d)  datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu;
e)  podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;
f)  stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

 

Wyjątkiem są przelewy na telefon BLIK, w których nie pokazujemy – jako ING – adresu klienta. Te przelewy mają jednak specyficzny charakter (identyfikacja klienta odbywa się poprzez numer telefonu; nadawca musi znać jedynie numer telefonu odbiorcy, żeby wykonać przelew – jeśli odbiorca korzysta z BLIK-a).-----------------
Moja odpowiedź Ci pomogła? Zaakceptuj ją jako rozwiązanie.
Jeśli chcesz szybciej uzyskać odpowiedź, zachęcamy Cię do kontaktu na czacie w Moim ING lub skorzystania z Wirtualnego Asystenta.
Odpowiedz
0 Lajków
NataliaKr
Moderator
Moderator icon
424
82
18-01-2021
Wiadomość 9 z 9 (499 wyświetleń)
Ostatnie wpisy na forum
Przelew na Ukrainę

Witam,

 

Chciałbym wykonać przelew na Ukrainę, mam konto w złotówkach (PLN). Odbiorca ostatecznie będzie potrzebował hrywien (UAH).

Jak najlepiej zrobić taki przelew? Na liście obsługiwanych walut w ING

...

17-06-2024
Re.: Kredyt hipoteczny_czas analizy

Po kolejnym tygodniu czekania (w sumie już prawie miesiąc od dosłania dokumentów) ING obudziło się z prośbą o nowe zaświadczenia od pracodawcy. Śmiech na sali. Potem pewnie znowu czekałby nas kolejny

...

17-06-2024
Re: Re.: Nowy wygląd = mniejsze bezpieczeńśtwo

Ciekawostka - przed chwilą logowałem się do Mojego ING i prawidłowo zadziałało uzupełnianie nazwy użytkownika oraz hasła. Przy drugiej próbie było również poprawnie. Natomiast w ING Business nadal nie

...

16-06-2024
Najbardziej pomocni użytkownicy