O KrzysztofN

KrzysztofN
12 Polubień
20 Rozwiązań
56 Postów
Re.: Jak sprawdzic, czy bank wyplacil mi dywidende na moje konto maklerskie?

Aby sprawdzić, czy zaksięgowaliśmy na Twoim koncie maklerskim dywidendę to w module Makler wybierz opcję Historia > Operacje finansowe> Dywidendy. W okienku zakresu czasu wskaż też właściwy okres.

Pamiętaj, że dywidendę zaksięgowaliśmy jedynie klientom, którzy posiadali akcje w dniu 12 lipca, gdyż był to ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy.

 

0
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re.: Wykup obligacji - podatek

Dokładnie tak. W przypadku obligacji zerokuponowej w historii finansowej konta maklerskiego zapisane będą dwie operacje:

- zaksięgowanie wartości nominalnej,

- odprowadzenie podatku od zysku.

0
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re.: Wykup obligacji - podatek

Zysk z obligacji kupionych z dyskontem (np. po 99% wartości nominalnej) i utrzymanych do wykupu opodatkowany jest w sposób zryczałtowany, czyli podatek płacony jest przez biuro maklerskie. Klienci nie otrzymują z tego tytułu deklaracji PIT 8C.

2
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re.: NOV2

Papiery wartościowe o nazwie NOV2 są to dodatkowe akcje wydane akcjonariuszom tej spółki.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

https://newconnect.pl/komunikat geru_id=201791&title=Wyja%C5%9Bnienia+w+zakresie+wydania+akcji+gratisowych+w+ramach+podzia%C5%82u+zysku+za+rok+2021

0
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re.: PIT-8C

Dywidendy od polskich instrumentów finansowych są opodatkowywane przy ich wypłacie, co można sprawdzić w historii konta maklerskiego. Inaczej bywa przy wypłacie dywidend od instrumentów zagranicznych. Może być tak, że nie są opodatkowane lub opodatkowane niższą stopą podatkową i wówczas obowiązek podatkowy jest po Twojej stronie. W takim przypadku skontaktuj się z naszymi maklerami pod nr 32 357 0

...
0
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re.: Sugestia - Makler w aplikacji mobilnej (chyba że opcja jest tak schowana że jej nie zlokalizowa

Dziękuję za sugestię, przekażę ją do naszych specjalistów. Tymczasem proponuję spróbować innego sposobu wejścia do modułu Makler: po zalogowaniu do Moje ING można kliknąć w ikonę ludzika a później w opcję Osobiste. Wówczas pojawi się opcja wyboru Maklera i w ten sposób można szybko przejść do swojego konta maklerskiego. 

0
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re.: Dostęp do rynków zagranicznych?

Na 4 listopada warszawska Giełda zapowiedziała rozpoczęcie notowań spółek zagranicznych na nowym rynku Global Connect (https://www.gpwglobalconnect.pl/o-rynku) . Tego dnia udostępnimy naszym klientom możliwość inwestowania na tym rynku dzięki czemu będą oni mogli kupować u nas akcje zagranicznych firm.

0
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re.: Makler nie przyjmuje zleceń

Składane zlecenia kupna i sprzedaży nie są przekazywane na Giełdę Papierów Wartościowych.

Pracujemy nad przywróceniem prawidłowego działania Maklera.

Złożone reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o zlecenia zarejestrowane w systemie.

Przepraszamy za utrudnienia. 

0
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re.: dywidenda

W dniu wypłaty dywidendy zaksięgujemy ją na koncie maklerskim. Wcześniej nie informujemy o tym fakcie.

2
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re.: ING makler

Odpowiedź na to pytanie uzyskasz w rozmowie telefonicznej z naszymi maklerami pod nr 32 357 00 32.

 

0
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re: Re.: Nie działa makler

mieliśmy problem z jednym z dwunastu serwerów z notowaniami. Wykonanie zaleconych działań spowoduje zalogowanie się do sprawnego serwera. 

5
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re: Re.: Nie działa makler

po wyczyszczeniu plików cookies zrestartuj przeglądarkę internetową. To działanie spowoduje że po zalogowaniu zobaczysz aktualne notowania.

7
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re: Re.: Nie działa makler

jeżeli zatrzymały się u Ciebie notowania w Maklerze to wyczyść pliki cookies na przeglądarce i się przeloguj. 

9
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re.: Makler

Biuro Maklerskie nie pobiera opłat z konta bankowego klienta. W tej sprawie skontaktuj się z Bankiem. 

0
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re.: Jednostkowe Prawo Poboru - jak zrealizować?

Jeżeli pobierzesz stan konta do wydruku to znajdziesz tam oznaczenia ISIN kodów.

0
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re.: Jednostkowe Prawo Poboru - jak zrealizować?

Dyspozycje zapisu na akcje nowej emisji możesz złożyć właśnie we wnioskach na które patrzyłaś. Będziemy je przyjmować w okresie ustalonym przez Emitenta. Zapisy ruszą 26 stycznia i wówczas we wnioskach pojawi się instrument oznaczony kodem PL71MDA00034.

2
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re.: Jak ustawić zlecenie kupna o wartości wyższej niż jest aktualna ?

Dokładnie tak, dopóty nie będzie transakcji po 10,05 (czyli będą na niższym poziomie) to nie aktywuje się Twoje zlecenie. Ale to czy ono się zrealizuje będzie zależeć od karnetu w momencie aktywacji. Czyli jeżeli będzie oferta sprzedaży w Twojej cenie (albo atrakcyjniejsza) to kupisz, jeżeli nie to zlecenie będzie oczekiwało na realizację.

0
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re.: Jak ustawić zlecenie kupna o wartości wyższej niż jest aktualna ?

Twoje oczekiwania spełni zlecenie z warunkiem Stop. Przykładowo możesz wystawić zlecenie kupna po cenie 10,10 zł (lub wyższym) z limitem aktywacji na poziomie 10,05 zł. Wówczas, gdy na giełdzie dojdzie do transakcji w cenie 10,05 zł to Twoje zlecenie zostanie aktywowane i wejdzie do karnetu z Twoim limitem. Jeże będzie tam oczekiwało zlecenie sprzedaży to dojdzie do transakcji. Inną opcją jest zle

...
2
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re.: Co to jest WUJ i Wmin

W skrócie: WUJ czyli zlecenie z wielkością ujawnianą, Wmin czyli zlecenie z warunkiem minimalnej jego realizacji.

Opis zleceń i ich warunków znajdziesz w Maklerze w opcji:

Rynek > Edukacja giełdowa > Giełdowe ABC > Pierwsze kroki > Zlecenia giełdowe

0
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re.: Zamykanie pozycji w ING makler

Zamknięcie pozycji jest odwrotnością jej otwarcia, czyli należy wystawić zlecenie sprzedaży (jeżeli mówimy o akcjach).

Do formatki zlecenia możesz wejść poprzez menu Zlecenia > Złóż zlecenie lub klikając w S na wyciągu w opcji Twoje Papiery.

Zlecenie możesz składać całą dobę jednak rynek startuje o 9-tej rano i dopiero wówczas może się ono zrealizować.

0
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re.: Przelew dolarów z ing makler

Możesz zlecić telefonicznie przelew dolarów na swoje konto walutowe.

Najpierw otwórz je elektronicznie w Moje ING a później podejdź do naszej Placówki bankowej i dopisz je do do konta maklerskiego w specjalnej dyspozycji. Gdy to zrobisz to zadzwoń do nas pod nr. 32 357 00 32 i złóż dyspozycję przelewu.

2
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re.: Makler podatek od sprzedanych akcji

W sprawach szczegółów dotyczących spraw podatkowych proszę kontaktować się z Urzędem Skarbowym lub doradcą podatkowym.

0
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re.: Makler podatek od sprzedanych akcji

Tak, wszystkie sprzedane papiery wartościowe stanowią przychód ze sprzedaży. Innymi słowy do PITu wchodzą wszystkie zamknięte pozycje w danym roku podatkowym.

2
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re.: prognoza rocznego zysku z obligacji ing makler

Rentowność inwestycji w obligacje zależna jest m.in. od ceny kupna. Jeżeli zapłacisz mniej niż 100% nominału to zwiększasz swoją rentowność z tej inwestycji. Aktualnie obligacje PFC można kupić na GPW w cenach poniżej wartości nominału i dlatego prognoza rocznego zysku przekracza wartość oprocentowania.

0
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Re.: ETF

Odpowiadając na pytania:

1. ryzyko związane z inwestycjami w ETF ograniczone jest do wartości zainwestowanych w nie środków, czyli strata nie może przewyższyć kosztu zakupu tej inwestycji,

2. rozliczanie podatkowe ETF jest trochę bardziej złożone niż polskich akcji, gdyż dochody lub straty z inwestycji wykazywane są w deklaracji PIT8C sporządzanej przez biuro maklerskie, natomiast dywidendy otrzyman

...
2
KrzysztofN
Pracuję w ING
Pracuję w ING icon
Publiczne statystyki
Data rejestracji ‎12-06-2020 15:58
Data ostatnich odwiedzin ‎21-03-2024 11:54
Łączna liczba zamieszczonych wiadomości 56
Łączna liczba otrzymanych Lajków 12
Posty, które lubię