Konta osobiste i firmowe

Odpowiedz

Konto wspólne a pełnomocnitwo do konta na wypadek śmierci.

Witam,

jak przedstawia się stanowisko prawne w przypadku nagłego zgonu współmałżonka lub rodzica co do środków znajdujących się na rachunku bankowym. 

1. Czy w przypadku konta wspólnego wszystkie środki przypadają współmałżonkowi i nie podlegają dziedziczeniu?

2. Czy w przypadku pełnomocnictwa do rachunku indywidualnego wszystkie środki przypadają pełnomocnikowi?

3. Czy pełnomocnik może wypłacić środki pieniężne znajdujące się na koncie po śmierci właściciela?

4. Kto i na podstawie jakich dokumentów może zamknąć konto bankowe zmarłego?

5. Czy wynagrodzenie może wpływać na konto wspólne małżonków?

 

 

Odpowiedz
0 Lajków
marleg3799
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
2
0
07-12-2016
Wiadomość 1 z 2 (8 408 wyświetleń)

Re.: Konto wspólne a pełnomocnitwo do konta na wypadek śmierci.

 1. Czy w przypadku konta wspólnego wszystkie środki przypadają współmałżonkowi i nie podlegają dziedziczeniu?

Po śmierci jednego współwłaściciela wspólnego konta połowę pieniędzy zgromadzonych na rachunku wypłacimy drugiemu współposiadaczowi. Pozostałą część pieniędzy zgromadzonych na rachunku wypłacimy zapisobiercy windykacyjnemu lub spadkobiercy/om po przedstawieniu:

 • prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub
 • zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

W przypadku, gdy nie ustanowiono zapisobiercy windykacyjnego i jest więcej niż jeden spadkobierca, po złożeniu dodatkowo u nas, przez wszystkich uprawnionych, oświadczenia o dziale spadku w zakresie środków zdeponowanych na koncie albo doręczeniu dokonanego już działu spadku lub częściowego działu spadku w zakresie pieniędzy zdeponowanych na koncie, w formie aktu notarialnego lub orzeczenia sądu.

 1. Czy w przypadku pełnomocnictwa do rachunku indywidualnego wszystkie środki przypadają pełnomocnikowi?

Pełnomocnictwo wygasa w momencie śmierci właściciela konta. Ewentualnie pieniądze możemy wypłacić w ramach dyspozycji na wypadek śmierci (maksymalna kwota wypłat nie może być wyższa niż 20-krotne , przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku (art. 56 ust. 2 prawa bankowego)).

 1. Czy pełnomocnik może wypłacić środki pieniężne znajdujące się na koncie po śmierci właściciela?

Nie, ponieważ pełnomocnictwo do konta wygasa po śmierci właściciela konta. Ewentualnie możemy wypłacić pieniądze, jeżeli właściciel złożył dyspozycję na wypadek śmierci i wskazał konkretną osobę do wypłaty pieniędzy z konta.

 1. Kto i na podstawie, jakich dokumentów może zamknąć konto bankowe zmarłego?

Do zgłoszenia śmierci właściciela konta i rozwiązania umowy bierzemy pod uwagę:

 • Pełny lub skrócony odpis aktu zgonu,
 • Świadectwo zgonu,
 • Pismo organu rentowego,
 • Pismo z policji, z sądu, od komornika, oraz
 • Inny wiarygodny dokument potwierdzający fakt śmierci posiadacza konta.

Dokumenty może dostarczyć dowolna osoba.

 1. Czy wynagrodzenie może wpływać na konto wspólne małżonków?

Tak, każdy ze współwłaścicieli konta może mieć wpływ wynagrodzenia na konto wspólne.

 


-------------

Jeśli podoba ci się moja odpowiedź, daj mi lajka.
Jeśli odpowiedź ci pomogła, zaakceptuj ją jako rozwiązanie.

MonikaC
Moderator
Moderator icon
536
105
04-09-2015
Wiadomość 2 z 2 (8 333 wyświetleń)
Ostatnie wpisy na forum
Re.: Czasy procesowe dla wniosków składanych bezpośrednio w oddziale.

@czarek1wm4


A skąd wiesz, że bez sprawdzania zdolności kredytowej? Na jakieś podstawie musiała być wydana decyzja negatywna.

17-09-2021
Re.: Czasy procesowe dla wniosków składanych bezpośrednio w oddziale.

@mciek 

 

Widać po czasach procesowych, że wnioski składane już na koniec lipca mają zdecydowanie krotszy czas oczekiwania niż te wcześniejsze, a to tez dlatego że do 12.07 ING miał bardzo korzystną ofe

...

17-09-2021
Najbardziej pomocni użytkownicy