Odpowiedz

Re: Nadpłata kredytu...

Sprawdź dokładnie umowę, w mojej jest taki zapis: Skrócenie okresu kredytowania nie jest możliwe jeśli jednocześnie skraca okres obowiązywania stałej stopy procentowej.

Odpowiedz
0 Lajków
czarna666
Zaprawiony analityk II
Zaprawiony analityk II icon
137
42
01-04-2020
Wiadomość 31 z 37 (4 051 wyświetleń)

Re: Nadpłata kredytu...

OK, dzięki za wskazanie, sprawdzę, potwierdzę, ew.zaprzeczę.

Odpowiedz
0 Lajków
FOREX
Nowy w branży II
Nowy w branży II icon
5
0
20-04-2023
Wiadomość 32 z 37 (4 039 wyświetleń)

Re: Nadpłata kredytu...

Też tak mam w umowie i w takim wypadku mogę skrócić okres kredytowania max do daty z którym kończy się stałe oprocentowanie ale również mogę w każdej chwili nadpłacić lub całkowicie spłacić kredyt przed końcem stałego oprocentowania.
Odpowiedz
0 Lajków
Pralf1
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
2
0
25-04-2023
Wiadomość 33 z 37 (4 007 wyświetleń)

Re: Nadpłata kredytu...

Sprawdziłem!

1. Umowa hipoteczna (pierwotna) ze zmiennym oprocentowaniem w  § 4 p.8. mówi:

"Każda z osób określona w Umowie jako Kredytobiorca ma prawo samodzielnie spłacić całość lub część kredytu
przed terminem. Może tego dokonać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji.
Dyspozycja, o której mowa powyżej może być złożona:
a) w Oddziale,
b) poprzez system bankowości internetowej, o ile Kredytobiorca jest użytkownikiem tego systemu.
Dokonanie przedterminowej spłaty kredytu w części powoduje zmianę wysokości należnych rat. Zmiana
wysokości rat nastąpi w dniu dokonania przedterminowej spłaty, o czym Bank powiadomi Kredytobiorcę w
sposób określony w § 3 ust 8. Zmiana wysokości hipoteki po dokonanej nadpłacie nie wymaga aneksowania
umowy. Na życzenie Kredytobiorcy Bank wystawia dokumenty do zmiany wpisu hipoteki.
Dokonanie przedterminowej spłaty kredytu w części nie zwalnia Kredytobiorcy od dokonywania spłat należnych
rat w terminach określonych w ust. 4. i nie powoduje skrócenia okresu kredytowania. Skrócenie okresu
kredytowania jest możliwe tylko na wniosek Kredytobiorcy pod warunkiem uruchomienia całości kredytu lub
zaakceptowanej przez Bank zgodnie z postanowieniami Umowy rezygnacji Kredytobiorcy z pozostałej części
kredytu przed uruchomieniem tej części i wymaga zawarcia aneksu do umowy."

2. W czerwcu 2022 podpisałem aneks dotyczący stałości oprocentowania kredytu przez najbliższe 60 m-cy. Ów aneks mówi jedynie o kwestiach procentowych w tym okresie i sytuacji co z oprocentowaniem po 60 m-cach. Nie ma w treści aneksu ani słowa o ograniczeniach w zakresie tego co podpisałem w umowie zasadniczej i odniesieniu do zacytowanego w p-cie 1. fragmentu mówiącego o możliwości skrócenia okresu kredytowania.

W aspekcie powyższych danych i informacji nadal uważam, że Bank nie powinien mi odmówić zawarcia kolejnego, bezpłatnego aneksu na skrócenie okresu kredytowania.  Zwracam jeszcze raz uwagę na to, że w aneksie jest mowa o niezmienności oprocentowania ale nie ma wzmianki o blokadzie nadpłat ze skróceniem okresu kredytowania.

 

 

 

Odpowiedz
0 Lajków
FOREX
Nowy w branży II
Nowy w branży II icon
5
0
20-04-2023
Wiadomość 34 z 37 (3 927 wyświetleń)

Re: Nadpłata kredytu...

"można" o ile nie otrzymasz takie komunikatu:

Skracasz okres kredytowania

Nie możesz teraz skrócić okresu kredytowania w Moim ING

Aby podwyższyć ratę, musimy zbadać ponownie Twoją zdolność kredytową. Zadzwoń na naszą infolinię.

 

co jest totalnym nieporozumieniem, bo chcę tylko skrócić i podnieść do wysokości ostatniej wpłaty ale tego opcja nie uwzględnia! Dzwoniąc na infolinię podają zupełnie inne informacje zależnie od tego z jakim konsultantem się połączysz. (Ma skrypty czatów więc nie jestem gołosłowny)

Odpowiedz
0 Lajków
FOREX
Nowy w branży II
Nowy w branży II icon
5
0
20-04-2023
Wiadomość 35 z 37 (3 904 wyświetleń)

Re: Nadpłata kredytu...

Chciałabym Ci pomóc, jednak tutaj nie sprawdzimy szczegółów. Proszę, napisz do nas na czacie w Moim ING lub skontaktuj się z naszą infolinią 32 357 00 57. Sprawdzimy to. 


Jeśli podoba Ci się moja odpowiedź, daj mi lajka.
Jeśli odpowiedź Ci pomogła, zaakceptuj ją jako rozwiązanie.
Odpowiedz
0 Lajków
MartynaC
Były moderator
Były moderator icon
427
93
12-04-2017
Wiadomość 36 z 37 (3 864 wyświetleń)

Re: Nadpłata kredytu...

Reklamacja/zgłoszenie złożone …
Odpowiedz
0 Lajków
FOREX
Nowy w branży II
Nowy w branży II icon
5
0
20-04-2023
Wiadomość 37 z 37 (3 807 wyświetleń)
Ostatnie wpisy na forum
Re: Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku

Zaświadczenie o udzieleniu kredytu hipotecznego otrzymasz tylko na spotkaniu przy podpisaniu umowy kredytowej. Dla inwestycji deweloperskich możesz je otrzymać dopiero po nadaniu docelowego adresu nie

...

22-07-2024
Re.: Godziny otwarcia placówek

W ostatnich latach 3-krotnie wpłacałem gotówkę w wpłatomatach w Katowicach i Częstochowie. I 3-krotnie wpłatomaty połykały część gotówki i ... przestały działać. Godziny oczekiwań na rozwiązanie probl

...

22-07-2024
Re.: Jak oceniacie płatności za parkowanie

Ale czemu masz z czegoś rezygnować? Używasz tej aplikacji którą w danej chwili otworzysz i tyle.

Różnice w miejscach będą ponieważ mPay to mPay, a ING korzysta z usług Mobilet.

21-07-2024
Najbardziej pomocni użytkownicy