O czarna666

czarna666
14 Polubień
3 Rozwiązań
51 Postów
Re.: Podpisanie umowy a uruchomienie I transzy

Odsetki są naliczane od kwoty aktualnego zadłużenia. Przed wypłatą I transzy jest ono zerowe, więc nie ma od czego naliczać odsetek. Będą naliczane dopiero po wypłacie I transzy i każdej kolejnej.

0
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Skrócenie okresu kredytowania a zmiana oprocentowania

Proszę o wyjaśnienie poniższej hipotetycznej sytuacji:

Kredyt ze stałym oprocentowaniem na 5 lat. Po nadpłatach wykonanych w tym czasie podpisany aneks o skrócenie okresu kredytowania, załóżmy z 20 na 10 lat, przy zachowaniu najwyższej możliwej raty. Po 5 latach następuje zmiana oprocentowania - jest ono znacząco wyższe, załóżmy z 3% na 6%. Czy wtedy obowiązuje okres kredytowania po skróceniu aneks

...
1
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: Nadpłata kredytu hipotecznego - symulacja jak dane /-e kwota /-y wpłyną na okres kredyt. / wys.

Sprawdź symulacje na stronie https://www.hiponet.pl/kalkulator/harmonogram-oszczednosci

Oczywiście, że nadpłata, nawet nie aż tak dużych kwot, ma wpływ na skrócenie okresu kredytowania, ale całych oszczędności to raczej nigdy nie ma sensu się pozbyć.

0
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: Oprocentowanie stałe kredytu hipotecznego
0
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: Oprocentowanie stałe kredytu hipotecznego
Po 5 latach stałej stopy otrzymujesz nową ofertę stałego oprocentowania. Jeśli jej nie przyjmiesz, przechodzisz na zmienne. W obu przypadkach obowiązuje oprocentowanie aktualne na moment otrzymania tej oferty. Jakie będzie wtedy - czyli za 5 lat - oprocentowanie kredytów, to raczej nikt teraz nie wie, więc nie sposób odpowiedzieć, jaka będzie różnica w wysokości raty, ani na plus, ani na minus.
0
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: Zmiana wniosku ze zmiennego na stałe oprocentowanie
Wg mnie musisz złożyć nowy wniosek, bo kredyt ze stałym oprocentowaniem ma inne warunki.
0
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: Wycofanie stawki WIBOR

Wpisz w Google "wycofanie wibor" i sam/a sobie znajdziesz.

0
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: Wzrost ubezpieczenia

Jeśli ubezpieczasz nieruchomość za pośrednictwem banku, to składka jest liczona od kwoty udzielonego kredytu (nie od salda zadłużenia).

0
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: Wzrost ubezpieczenia

Składka na ubezpieczenie wyliczana jest procentowo od aktualnego salda zadłużenia, a takowe z każdą wypłaconą transzą się zwiększa.

3
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: Pozytywna decyzja kredytowa z inną ilością transz niż we wniosku
Czyli z tego co tu zostało napisane jedna transza z decyzji będzie się składała z tylu przelewów ile mamy wpisane w umowie deweloperskiej?

Tak, ta jedna transza będzie wypłacana w częściach, zgodnie z harmonogramem płatności z umowy deweloperskiej.

Czy liczba przelewów będzie jakość wyszczególniona w umowie kredytowej?

Nie będzie - masz do dyspozycji kwotę, na jaką udzielony jest kredyt i tę kwotę su

...
1
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re: Re.: Kredyt hipoteczny plus drugi kredyt

Ubezpieczenie czy abonament telefoniczny to ani kredyt, ani pożyczka, ani leasing ani inna umowa o charakterze kredytowym. Jest to wprost napisane w umowie.

0
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: Ubezpieczenie nieruchomości - wariant rozszerzony - wysokość składki

Dlatego napisałam wyżej, że znacznie bardziej się opłaca ubezpieczyć zewnętrznie. U mnie te 0,05 p.p robią niecałe 4 zł różnicy w wysokości raty, a roczna wysokość składek za pośrednictwem banku mogłaby pokryć 3-letni okres ubezpieczenia zewnętrznego, i to skonfigurowanego według potrzeb.

0
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: Ubezpieczenie nieruchomości - wariant rozszerzony - wysokość składki

W mojej umowie obniżki marży w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia nieruchomości dotyczy § 3 punkt 4.2:

 

"Kredytobiorca traci prawo do ww. obniżki w przypadku wypowiedzenia / odstąpienia od ww. umowy ubezpieczenia – marża zostanie podwyższona o wartość przyznanej obniżki:

w następnym dniu po wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej - w przypadku wypowiedzenia
w następnym dniu po odstąpieniu - w przyp

...
2
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: Ubezpieczenie nieruchomości - wariant rozszerzony - wysokość składki

Zgadza się - jedyna konsekwencja to marża podniesiona o 0,05 p.p.

Wg mojego rozeznania (a także informacji od doradcy) znacznie bardziej się opłaca ubezpieczyć nieruchomość nie za pośrednictwem banku (spróbuj wyliczyć składkę np. w Generali czy za pomocą rankingów ubezpieczeń). Zakres ubezpieczenia może być naprawdę szeroki, można go w elastyczny sposób dopasować do potrzeb, i wychodzi to wszystko

...
5
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re: Nadpłata odsetek - kredyt hipoteczny w transzach

Wszystko zależy od tego, jak bardzo chcesz skrócić.

A skracanie okresu jak najbardziej ma sens przy nadpłatach, bo koszty kredytu będą niższe (i to może być dobrych kilka tysięcy) niż przy wyłącznie zmieszaniu raty. Także sądzę, że np. raz na rok warto jednak ten aneks skracający podpisać.

0
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re: Nadpłata odsetek - kredyt hipoteczny w transzach

Nie istnieje coś takiego, jak nadpłata odsetek. Nadpłaca się zawsze wyłącznie kapitał. Po nadpłacie kapitału odsetki maleją i stąd biorą się oszczędności - i dotyczy to nadpłaty zarówno w okresie karencji, jak i po jej zakończeniu.

O ile mi wiadomo, można w okresie karencji robić nadpłaty, ale jak pisałam wcześniej, trzeba uważać, żeby nie spłacić całości aktualnego zadłużenia, i o tym właśnie mówi

...
3
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re: Nadpłata odsetek - kredyt hipoteczny w transzach

Ja też myślałam o nadpłatach, ale ostatecznie doszłam do wniosku, że dopóki nie ogarnę wykończenia, to nie będę tego robić, żeby nie ryzykować, że mi zabraknie środków w połowie prac, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co się obecnie dzieje z cenami. Nawet po uruchomieniu ostatniej transzy nie będę skracać okresu karencji, żeby mieć jakieś zabezpieczenie. Za to odkładam sobie na bok kasę co miesiąc -

...
7
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re: Czasy procesowe dla wniosków składanych bezpośrednio w oddziale.

Moim zdaniem postanowienia z aneksu/ów powinny być zawarte w umowie deweloperskiej i to tę umowę powinieneś dostarczyć do banku. Zasady zakupu mieszkania/domu i harmonogram transz określa umowa deweloperska, a nie rezerwacyjna.

1
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re: Nadpłata odsetek - kredyt hipoteczny w transzach

Nadpłaca się zawsze kapitał, nie odsetki. Odsetki są naliczane od wysokości kapitału, więc im więcej kapitału nadpłacisz, tym mniejsze będą odsetki. Gdybyś nadpłacał/a odsetki, a nie kapitał, to te odsetki cały czas byłyby tak samo duże, bo kapitał by się nie zmniejszał.

O ile mi wiadomo, to w okresie karencji trzeba jedynie uważać, żeby tymi nadpłatami nie spłacić całości aktualnego zadłużenia, bo

...
9
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re: Czasy procesowe dla wniosków składanych bezpośrednio w oddziale.

Po otrzymaniu decyzji wstępnej musisz dostarczyć do banku podpisaną już umowę deweloperską, a nie rezerwacyjną, i to umowa deweloperska powinna zawierać ostatecznie ustalone terminy płatności i wysokości transz.

12
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: Zmiana oprocentowania kredytu kilka dni po podpisaniu umowy kredytowej

Może warto jednak samodzielnie umowę przeczytać, przecież tam wszystko jest napisane. Emotikon: sfrustrowany Nie wiesz, co podpisałeś?

0
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Załącznik nr 3 do umowy

Na koniec sierpnia muszę wpłacić deweloperowi przedostatnią transzę - w całości z własnych środków. Do wniesienia z wkładu własnego pozostanie jeszcze ok. 2 tys., które powinny zostać wpłacone w marcu 2022 jako uzupełnienie transzy z kredytu.

Czy będzie problemem, jeśli wpłacę całość w ramach transzy sierpniowej i od razu wyślę do banku potwierdzenie spełnienia warunku?

1
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: Pytanie o II transzę kredytu

Wg mnie to jest tak - skoro bank zastrzega sobie w umowie, że wypłata może potrwać 10 dni kalendarzowych, to wniosek należy złożyć z takim zapasem. Bo do kogo będziesz miał pretensje, jeśli złożysz na dzień przed upływem terminu, a bank wypłaci po ośmiu dniach? Przecież w umowie jest napisane, że może to potrwać 10 dni.

A przyspieszanie na siłę to strata dla Ciebie, bo więcej odsetek się naliczy. W

...
0
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: ubezpieczenie na życie

Saldo zadłużenia to kapitał, który jesteś winien bankowi. Jeśli wypłacasz kredyt w transzach - po wypłacie każdej transzy saldo zadłużenia się zwiększa i zwiększa się też składka ubezpieczenia. Później po każdej spłacie raty kapitałowo-odsetkowej kapitał będzie się zmniejszał, więc składka naliczana od salda zadłużenia kredytu w dniu płatności raty też będzie coraz mniejsza. Te różnice w wysokości

...
2
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re: Zapytanie.

Tak, bo operat wchodzi w skład "kompletu dokumentów". Bez operatu dokumenty do wniosku nie są kompletne, niezależnie od tego, kto operat wykonuje. Gdybyś złożył wniosek od razu z własnym operatem, to byłby komplet (przynajmniej dopóki bank nie poprosi o inne dokumenty, bo wtedy czas leci od początku), chociaż czy teraz byłoby szybciej...?

4
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Publiczne statystyki
Data rejestracji ‎01-04-2020 15:47
Data ostatnich odwiedzin ‎12-01-2022 15:00
Łączna liczba zamieszczonych wiadomości 51
Łączna liczba otrzymanych Lajków 14
Posty, które lubię