O czarna666

czarna666
13 Polubień
3 Rozwiązań
44 Postów
Re.: Wzrost ubezpieczenia

Jeśli ubezpieczasz nieruchomość za pośrednictwem banku, to składka jest liczona od kwoty udzielonego kredytu (nie od salda zadłużenia).

0
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: Wzrost ubezpieczenia

Składka na ubezpieczenie wyliczana jest procentowo od aktualnego salda zadłużenia, a takowe z każdą wypłaconą transzą się zwiększa.

3
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: Pozytywna decyzja kredytowa z inną ilością transz niż we wniosku
Czyli z tego co tu zostało napisane jedna transza z decyzji będzie się składała z tylu przelewów ile mamy wpisane w umowie deweloperskiej?

Tak, ta jedna transza będzie wypłacana w częściach, zgodnie z harmonogramem płatności z umowy deweloperskiej.

Czy liczba przelewów będzie jakość wyszczególniona w umowie kredytowej?

Nie będzie - masz do dyspozycji kwotę, na jaką udzielony jest kredyt i tę kwotę su

...
1
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re: Re.: Kredyt hipoteczny plus drugi kredyt

Ubezpieczenie czy abonament telefoniczny to ani kredyt, ani pożyczka, ani leasing ani inna umowa o charakterze kredytowym. Jest to wprost napisane w umowie.

0
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: Ubezpieczenie nieruchomości - wariant rozszerzony - wysokość składki

Dlatego napisałam wyżej, że znacznie bardziej się opłaca ubezpieczyć zewnętrznie. U mnie te 0,05 p.p robią niecałe 4 zł różnicy w wysokości raty, a roczna wysokość składek za pośrednictwem banku mogłaby pokryć 3-letni okres ubezpieczenia zewnętrznego, i to skonfigurowanego według potrzeb.

0
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: Ubezpieczenie nieruchomości - wariant rozszerzony - wysokość składki

W mojej umowie obniżki marży w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia nieruchomości dotyczy § 3 punkt 4.2:

 

"Kredytobiorca traci prawo do ww. obniżki w przypadku wypowiedzenia / odstąpienia od ww. umowy ubezpieczenia – marża zostanie podwyższona o wartość przyznanej obniżki:

w następnym dniu po wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej - w przypadku wypowiedzenia
w następnym dniu po odstąpieniu - w przyp

...
2
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: Ubezpieczenie nieruchomości - wariant rozszerzony - wysokość składki

Zgadza się - jedyna konsekwencja to marża podniesiona o 0,05 p.p.

Wg mojego rozeznania (a także informacji od doradcy) znacznie bardziej się opłaca ubezpieczyć nieruchomość nie za pośrednictwem banku (spróbuj wyliczyć składkę np. w Generali czy za pomocą rankingów ubezpieczeń). Zakres ubezpieczenia może być naprawdę szeroki, można go w elastyczny sposób dopasować do potrzeb, i wychodzi to wszystko

...
5
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re: Nadpłata odsetek - kredyt hipoteczny w transzach

Wszystko zależy od tego, jak bardzo chcesz skrócić.

A skracanie okresu jak najbardziej ma sens przy nadpłatach, bo koszty kredytu będą niższe (i to może być dobrych kilka tysięcy) niż przy wyłącznie zmieszaniu raty. Także sądzę, że np. raz na rok warto jednak ten aneks skracający podpisać.

0
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re: Nadpłata odsetek - kredyt hipoteczny w transzach

Nie istnieje coś takiego, jak nadpłata odsetek. Nadpłaca się zawsze wyłącznie kapitał. Po nadpłacie kapitału odsetki maleją i stąd biorą się oszczędności - i dotyczy to nadpłaty zarówno w okresie karencji, jak i po jej zakończeniu.

O ile mi wiadomo, można w okresie karencji robić nadpłaty, ale jak pisałam wcześniej, trzeba uważać, żeby nie spłacić całości aktualnego zadłużenia, i o tym właśnie mówi

...
3
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re: Nadpłata odsetek - kredyt hipoteczny w transzach

Ja też myślałam o nadpłatach, ale ostatecznie doszłam do wniosku, że dopóki nie ogarnę wykończenia, to nie będę tego robić, żeby nie ryzykować, że mi zabraknie środków w połowie prac, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co się obecnie dzieje z cenami. Nawet po uruchomieniu ostatniej transzy nie będę skracać okresu karencji, żeby mieć jakieś zabezpieczenie. Za to odkładam sobie na bok kasę co miesiąc -

...
7
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re: Czasy procesowe dla wniosków składanych bezpośrednio w oddziale.

Moim zdaniem postanowienia z aneksu/ów powinny być zawarte w umowie deweloperskiej i to tę umowę powinieneś dostarczyć do banku. Zasady zakupu mieszkania/domu i harmonogram transz określa umowa deweloperska, a nie rezerwacyjna.

1
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re: Nadpłata odsetek - kredyt hipoteczny w transzach

Nadpłaca się zawsze kapitał, nie odsetki. Odsetki są naliczane od wysokości kapitału, więc im więcej kapitału nadpłacisz, tym mniejsze będą odsetki. Gdybyś nadpłacał/a odsetki, a nie kapitał, to te odsetki cały czas byłyby tak samo duże, bo kapitał by się nie zmniejszał.

O ile mi wiadomo, to w okresie karencji trzeba jedynie uważać, żeby tymi nadpłatami nie spłacić całości aktualnego zadłużenia, bo

...
9
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re: Czasy procesowe dla wniosków składanych bezpośrednio w oddziale.

Po otrzymaniu decyzji wstępnej musisz dostarczyć do banku podpisaną już umowę deweloperską, a nie rezerwacyjną, i to umowa deweloperska powinna zawierać ostatecznie ustalone terminy płatności i wysokości transz.

12
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: Zmiana oprocentowania kredytu kilka dni po podpisaniu umowy kredytowej

Może warto jednak samodzielnie umowę przeczytać, przecież tam wszystko jest napisane. Emotikon: sfrustrowany Nie wiesz, co podpisałeś?

0
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Załącznik nr 3 do umowy

Na koniec sierpnia muszę wpłacić deweloperowi przedostatnią transzę - w całości z własnych środków. Do wniesienia z wkładu własnego pozostanie jeszcze ok. 2 tys., które powinny zostać wpłacone w marcu 2022 jako uzupełnienie transzy z kredytu.

Czy będzie problemem, jeśli wpłacę całość w ramach transzy sierpniowej i od razu wyślę do banku potwierdzenie spełnienia warunku?

1
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: Pytanie o II transzę kredytu

Wg mnie to jest tak - skoro bank zastrzega sobie w umowie, że wypłata może potrwać 10 dni kalendarzowych, to wniosek należy złożyć z takim zapasem. Bo do kogo będziesz miał pretensje, jeśli złożysz na dzień przed upływem terminu, a bank wypłaci po ośmiu dniach? Przecież w umowie jest napisane, że może to potrwać 10 dni.

A przyspieszanie na siłę to strata dla Ciebie, bo więcej odsetek się naliczy. W

...
0
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: ubezpieczenie na życie

Saldo zadłużenia to kapitał, który jesteś winien bankowi. Jeśli wypłacasz kredyt w transzach - po wypłacie każdej transzy saldo zadłużenia się zwiększa i zwiększa się też składka ubezpieczenia. Później po każdej spłacie raty kapitałowo-odsetkowej kapitał będzie się zmniejszał, więc składka naliczana od salda zadłużenia kredytu w dniu płatności raty też będzie coraz mniejsza. Te różnice w wysokości

...
2
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re: Zapytanie.

Tak, bo operat wchodzi w skład "kompletu dokumentów". Bez operatu dokumenty do wniosku nie są kompletne, niezależnie od tego, kto operat wykonuje. Gdybyś złożył wniosek od razu z własnym operatem, to byłby komplet (przynajmniej dopóki bank nie poprosi o inne dokumenty, bo wtedy czas leci od początku), chociaż czy teraz byłoby szybciej...?

4
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re: Re.: wniosek o uruchomienie transzy w Moim ING

Czy we wniosku o uruchomienie transzy w Moim ING w polu Kiedy chcesz uruchomić transzę: należy wprowadzić datę, kiedy mają być wypłacone środki (np. termin płatności jest do 31 marca, więc wpisuję, że chcę wypłacić 29 marca), czy datę składania wniosku i od tego liczy się 10 dni na weryfikację dyspozycji?

1
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: Pozytywna decyzja kredytowa z inną ilością transz niż we wniosku

Ja też tak mam zapisane - że kredyt będzie wypłacony w dwóch transzach, pierwsza duża, druga mniejsza. Ale ta większa transza zawiera w sobie kilka (w moim przypadku trzy pełne i część czwartej) wypłat do dewelopera, w terminach i kwotach zgodnych z harmonogramem umowy deweloperskiej. Później płacę transzę z wkładu własnego, a na ostatnią wypłatę idzie ta druga mniejsza transza z banku (kończąca i

...
0
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: Pozytywna decyzja kredytowa z inną ilością transz niż we wniosku

Odsetki naliczają się od kwot faktycznie uruchomionych, czyli z każdą wypłaconą transzą płacisz większe odsetki.

Pierwsze uruchomienie kredytu zlecałam od razu przy podpisaniu umowy kredytowej (z datą dość odległą w przód, żeby nie musieć ponownie chodzić do banku), kolejne transze można uruchamiać poprzez bankowość internetową. W moim przypadku wypłata transzy zlecona została zgodnie z harmonogram

...
5
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Powiadomienia e-mail o przelewach przychodzących

Czy byłaby możliwość wprowadzenia powiadomień mailowych o transakcjach rejestrowanych na koncie prywatnym, tzn. przelewach przychodzących, w bankowości internetowej (nie korzystam z aplikacji mobilnej)?

1
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: transza 2

Warunki do spełnienia przed uruchomieniem każdej transzy są opisane w umowie - u mnie jest to załącznik nr 3. 

0
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: wniosek o uruchomienie transzy w Moim ING

Moja transza też już uruchomiona.

Co do składania wniosku 2-3 tygodnie przed terminem - to raczej nie ma sensu. 10 dni kalendarzowych na wypłatę transzy jest zapisane w umowie kredytowej, co zobowiązuje bank do dotrzymania tego terminu, więc jeśli złożysz wniosek tak dużo wcześniej, to będziesz płacić niepotrzebnie wyższe odsetki.

Niemniej nie zaszkodziłoby, gdyby ten złożony już wniosek był jednak

...
0
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Re.: wniosek o uruchomienie transzy w Moim ING

Wczoraj na czacie dostałam informację, że wniosek jest procesowany i do 10 dni pieniądze zostaną uruchomione, ale dzisiaj jeszcze kwota wypłaconych środków mi się nie zwiększyła. W moim przypadku termin płatności to 31 stycznia, więc teoretycznie jest jeszcze czas.

2
czarna666
Doradca z ambicjami III
Doradca z ambicjami III icon
Publiczne statystyki
Data rejestracji ‎01-04-2020 15:47
Data ostatnich odwiedzin ‎03-10-2021 16:18
Łączna liczba zamieszczonych wiadomości 44
Łączna liczba otrzymanych Lajków 13
Posty, które lubię