Konta osobiste i firmowe

Odpowiedz
Highlighted

Opodatkowanie przez Urząd Skarbowy znacznej sumy pieniędzy z zagranicy.

Witam, 

Mam następujące pytanie: Mąż z Niemiec chce przelać na moje konto znaczną sumę pieniędzy. Kwota jest już opodatkowana w Niemczech. Jak uniknąć ponownego jej opodatkowania w Polsce i jaka jest największa kwota wolna od podatku?

Odpowiedz
0 Lajków
wpisarek
Doradca z ambicjami
Doradca z ambicjami icon
2
0
25-01-2017
Wiadomość 1 z 2 (1 414 wyświetleń)
Highlighted

Re.: Opodatkowanie przez Urząd Skarbowy znacznej sumy pieniędzy z zagranicy.

Bank nie jest doradcą prawnym ani podatkowym Klienta. W kwestiach wątpliwych powinnaś skontaktować się z odpowiednią instytucją.

Informacje odnośnie większych sum znajdują się m.in w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (…) i jest tam następujący zapis:

Rozdział 3

Obowiązki instytucji obowiązanych

Art. 8. 1. Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której równowartość przekracza 15 000 euro, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji.

Ponadto Bank ma obowiązek raportowania danych o otwartych i zamkniętych rachunkach Klientów mających status podmiotów gospodarczych (zgodnie z art. 82 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa) oraz szczegółowych danych objętych zakresem tajemnicy bankowej, dot. transakcji na rachunkach klientów, ale wyłącznie w przypadkach ściśle w ustawach wymienionych – np. na podstawie art.182 Ordynacji podatkowej, w związku z wszczętym postępowaniem podatkowym, na pisemne żądanie naczelnika urzędu podatkowego albo naczelnika urzędu celnego oraz w zw. z postępowaniem odwoławczym.

 -----------------
Jeśli podoba Ci się moja odpowiedź, daj mi lajka.
Jeśli odpowiedź Ci pomogła, zaakceptuj ją jako rozwiązanie.
KatarzynaA
Były moderator
Były moderator icon
354
90
04-09-2015
Wiadomość 2 z 2 (1 376 wyświetleń)
Najbardziej pomocni użytkownicy