Kredyty i pożyczki

Odpowiedz

rozwiązanie umowy o limit zadłużenia zawartej w formie elektronicznej

W 2013 zawarłam umowę na limit zadłużenia w koncie. Umowa zostałą zawarta elektronicznie. Są w niej zapisy, iż rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.

  • Zmiana niniejszej Umowy, uzupełnienie, wypowiedzenie lub jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
  • Strony mogą za pomocą systemu bankowości internetowej składać oświadczenia woli w postaci elektronicznej, związane z dokonywaniem i wykonywaniem czynności bankowych, w tym zmianą, uzupełnieniem, wypowiedzeniem lub rozwiązaniem, a także odstąpieniem od niniejszej Umowy, o ile w ramach odrębnie zawartej między Stronami umowy o system bankowości internetowej, Bank udostępnia taką funkcjonalność. Oświadczenia woli Stron związane z dokonywaniem i wykonywaniem czynności bankowych złożone w postaci elektronicznej, przewidzianej umową o system bankowości internetowej, spełniają wymagania formy pisemnej.
  • Oświadczenia woli związane z Umową, w tym wymagające formy pisemnej w szczególności zmiana, uzupełnienie, wypowiedzenie, lub rozwiązanie a także odstąpienie od niniejszej Umowy mogą być składane za pomocą elektronicznego systemu doręczania korespondencji w postaci elektronicznej, o ile Posiadacz KONTA jest użytkownikiem tego systemu i zawarł odrębną umowę o zasadach otrzymywania korespondencji wybierając jednocześnie otrzymywanie korespondencji za pomocą tego systemu. Oświadczenia woli Stron związane z dokonywaniem i wykonywaniem czynności bankowych złożone w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego systemu doręczania korespondencji spełniają wymagania formy pisemnej.

Chciałabym zamknąć debet, konsultanci banku informują mnie, że mogą to zrobić tylko w oddziale banku.

Proszę o wyjaśnienie, czym jest wspomniany w umowie system doręczania korespondencji. 

Czy wysłanie listu polecenego z oświadczeniem woli - rozwiązaniem umowy, będzie wiążące?

Naprawde nie mam czasu wybierać się do banku...

Odpowiedz
0 Lajków
inka
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
1
0
08-06-2016
Wiadomość 1 z 2 (6 526 wyświetleń)

Re.: rozwiązanie umowy o limit zadłużenia zawartej w formie elektronicznej

List poleceny z oświadczeniem woli - rozwiązaniem umowy będzie wiążący. Ważne, żeby podpis, który Pani w nim złoży będzie możliwy do zweryfikowania. Powinien być taki sam, jak ten który złożyła Pani w oddziale banku jako wzór podpisu.

Jeśli podoba Ci się moja odpowiedź, daj mi lajka.
Jeśli odpowiedź Ci pomogła, zaakceptuj ją jako rozwiązanie.
Odpowiedz
0 Lajków
MartaK
Były moderator
Były moderator icon
672
171
04-09-2015
Wiadomość 2 z 2 (6 455 wyświetleń)
Ostatnie wpisy na forum
Re: Nie pamiętam hasła.

Nie pamiętam Loginu

05-02-2023
Re: Re.: Możliwość skrócenia okresu kredytowania w Moje ING

Słyszałam że na początku marca ma wejść możliwość skrócenia okresu kredytowania w aplikacji, mam nadzieję że to prawda i w końcu to wprowadzą.

05-02-2023
Re: Re.: Możliwość skrócenia okresu kredytowania w Moje ING

Emotikon: Szczęśliwy

Zgadzam się. "Dam sobie włosy uciąć", że kojarzę info "planujemy taką możliwość [skracania kredytu przez mobile/www]" już w 2018.

Jestem w stanie uwierzyć, że ta funkcjonalność jest droga w implementac

...

05-02-2023
Najbardziej pomocni użytkownicy