Kredyty i pożyczki

Odpowiedz

rozwiązanie umowy o limit zadłużenia zawartej w formie elektronicznej

W 2013 zawarłam umowę na limit zadłużenia w koncie. Umowa zostałą zawarta elektronicznie. Są w niej zapisy, iż rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.

  • Zmiana niniejszej Umowy, uzupełnienie, wypowiedzenie lub jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
  • Strony mogą za pomocą systemu bankowości internetowej składać oświadczenia woli w postaci elektronicznej, związane z dokonywaniem i wykonywaniem czynności bankowych, w tym zmianą, uzupełnieniem, wypowiedzeniem lub rozwiązaniem, a także odstąpieniem od niniejszej Umowy, o ile w ramach odrębnie zawartej między Stronami umowy o system bankowości internetowej, Bank udostępnia taką funkcjonalność. Oświadczenia woli Stron związane z dokonywaniem i wykonywaniem czynności bankowych złożone w postaci elektronicznej, przewidzianej umową o system bankowości internetowej, spełniają wymagania formy pisemnej.
  • Oświadczenia woli związane z Umową, w tym wymagające formy pisemnej w szczególności zmiana, uzupełnienie, wypowiedzenie, lub rozwiązanie a także odstąpienie od niniejszej Umowy mogą być składane za pomocą elektronicznego systemu doręczania korespondencji w postaci elektronicznej, o ile Posiadacz KONTA jest użytkownikiem tego systemu i zawarł odrębną umowę o zasadach otrzymywania korespondencji wybierając jednocześnie otrzymywanie korespondencji za pomocą tego systemu. Oświadczenia woli Stron związane z dokonywaniem i wykonywaniem czynności bankowych złożone w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego systemu doręczania korespondencji spełniają wymagania formy pisemnej.

Chciałabym zamknąć debet, konsultanci banku informują mnie, że mogą to zrobić tylko w oddziale banku.

Proszę o wyjaśnienie, czym jest wspomniany w umowie system doręczania korespondencji. 

Czy wysłanie listu polecenego z oświadczeniem woli - rozwiązaniem umowy, będzie wiążące?

Naprawde nie mam czasu wybierać się do banku...

Odpowiedz
0 Lajków
inka
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
1
0
08-06-2016
Wiadomość 1 z 2 (6 215 wyświetleń)

Re.: rozwiązanie umowy o limit zadłużenia zawartej w formie elektronicznej

List poleceny z oświadczeniem woli - rozwiązaniem umowy będzie wiążący. Ważne, żeby podpis, który Pani w nim złoży będzie możliwy do zweryfikowania. Powinien być taki sam, jak ten który złożyła Pani w oddziale banku jako wzór podpisu.

Jeśli podoba Ci się moja odpowiedź, daj mi lajka.
Jeśli odpowiedź Ci pomogła, zaakceptuj ją jako rozwiązanie.
Odpowiedz
0 Lajków
MartaK
Były moderator
Były moderator icon
672
169
04-09-2015
Wiadomość 2 z 2 (6 144 wyświetleń)
Ostatnie wpisy na forum
Pożyczka z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Dzień dobry.
Chcę złożyć wniosek o pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Spełniam wyłącznie przesłankę nie przekroczenia progu 1200 zł dochodu w gospodarstwie domowym, mam przy tym ubezpieczenie...

16-05-2022
Re.: Odsetki w górę - kapitał w dół

Tak wygląda mechanizm stałych rat kapitałowo-odsetkowych przy wzroście oprocentowania - wyższa kwota odsetek kompensuje się z wyższą kwotą kapitału w późniejszym okresie. Trzeba było wybrać kredyt z r

...

16-05-2022
Fundusz wsparcia kredytowego

Dzień dobry,

 

Posiadam kredyt hipoteczny (na jedno i jedyne mieszkanie, którego jestem właścicielem), mieszkanie zakupione przed wejściem w związek małżeński i tylko ja jestem osobą obciążoną kredytem

...

16-05-2022
Najbardziej pomocni użytkownicy