Jak rozliczyć PIT? Rozliczenie z Urzędem Skarbowym może być dużo prostsze! Sprawdź Twój e-PIT

Do 30 kwietnia musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. W tym roku zaszły jednak pewne zmiany. Jeśli sami się nie rozliczymy, fiskus zrobi to za nas.

Tegoroczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym może być dużo prostsze. Od 15 lutego każdy z nas może wejść na Portal Podatkowy  i po zalogowaniu do systemu, zobaczyć swój PIT, który został już wypełniony przez Krajową Administrację Skarbową. Aby zalogować się do systemu, należy podać swoje dane, kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017 i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców za rok 2018. Można się również zalogować poprzez profil zaufany.

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet dzięki Profilowi Zaufanemu ePUAP - załóż go przez MojeING

 Dalej mamy cztery możliwości:

 1. Akceptacja PITu bez zmian
 2. Wprowadzenie zmian
 3. Odrzucenie PITu i wypełnienie go własnoręcznie
 4. Bierna akceptacja – jeśli do 30 kwietnia nie zaakceptujemy PITu i nie wyślemy do urzędu własnoręcznie wypełnionego formularza, zostaniemy rozliczeni zgodnie z wersją przygotowaną przez urząd.

Rozliczenie w programie, jak na razie, dotyczy wyłącznie najpopularniejszych PITów 37 i 38. PIT-37, wypełniają przede wszystkim osoby, które rozliczają dochody uzyskane z tytułu umowy o pracę, zlecenia i umowy o dzieło. PIT-38 dotyczy osób, które uzyskały przychody m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach, zbycia pochodnych instrumentów finansowych.

Z myślą o osobach, które nie mają możliwości rozliczenia w sposób elektroniczny pozostaje otwarty dotychczasowy sposób rozliczeń – wysłanie PITu w wersji papierowej.

W tym roku zmienił się również termin, w jakim możemy spodziewać się zwrotu z urzędu na koncie. Po rozliczeniu elektronicznym, środki powinny wpłynąć na nasze konto w przeciągu 45 dni. Jeśli wyślemy do urzędu wersję papierową, termin pozostaje bez zmian i wynosi 3 miesiące.

Urząd wypełnia PITy bazując na informacjach od pracodawców, danych znajdujących się w rejestrach państwowych i danych przekazanych przez samego podatnika w zeznaniu za rok ubiegły. Dlatego też program nie uwzględnia z automatu ulg, których wysokość zmienia się co roku, a także takich ulg, jak:

 • darowizny na cele użytku publicznego, czy cele kultu religijnego,
 • ulgi z tytułu użytkowania internetu,
 • ulga na dziecko,
 • samodzielnie opłacone składki zdrowotne,
 • ulga uczniowska,
 • ulgi mieszkaniowe,
 • odliczenie darowizny na cele krwiodawstwa,
 • wydatki na cele rehabilitacyjne,
 • odliczenia na emeryturę – IKZE,
 • ulgi na badania i rozwój.

Tego rodzaju ulgi będziemy musieli dodać samodzielnie. W przypadku 1% przekazywanego na organizacje pożytku publicznego system wpisuje tą samą instytucję, którą wyznaczyliśmy w roku poprzednim.

Zeznanie jest przygotowywane dla podatnika, który rozlicza się indywidualnie. W systemie można jednak zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Za prawidłowe przeniesienie danych z informacji od płatników odpowiedzialność ponosi urząd skarbowy, jednak podatnicy są zobowiązani do sprawdzenia poprawności danych. Do momentu wysłania PITu do urzędu (lub do 30 kwietnia) można wprowadzać zmiany w rozliczeniu.

Po zaakceptowaniu i wysłaniu rozliczenia możemy pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Komentarze