Cele oszczędnościowe - czyli na co najczęściej oszczędzamy. Infografika

Cele oszczędnościowe Polaków

Jak wyznaczyć cel? Skorzystaj z celów oszczędnościowych w Moim ING.

Transkrypcja:

Oszczędności mają cel.

80% klientów aktywnie korzystających z Celów ma ich 2 lub więcej.

Z Celów oszczędnościowych najchętniej korzystają osoby młode, między 26 a 34 rokiem życia.

35% - 26-34; 27% - 18-26; 25% - 34 -44; 8% - 44-45; 3% - 54-64; 1% - 0-18; 1% - 64+.

Kobiety oszczędzają częściej niż mężczyźni i mają więcej celów oszczędnościowych.

Oszczędza: 57% kobiet, 43% mężczyzn.

Cele oszczędnościowe ma 58% kobiet, 42% mężczyzn.

Przyszłość, podróże i dziecko to najpopularniejsze zdefiniowane cele oszczędnościowe w Moje ING.

19,84% - przyszłość; 17,5% - podróże; 10,83% - dziecko; 10,81% - dom i remont; 10,77, motoryzacja; 3,86% - hobby; 2,66% RTV/AGD.

Do kategorii „inne” oszczędzający dzięki Celom przypisali 23,73% celów oszczędnościowych. Znajdziemy wśród nich m.in.: wesele, thermomix, operacja plastyczne, spłata kredytu, „wolność finansowa”, cele charytatywne, aparat na zęby, studia, prezenty na święta, wkład własny.

Aby osiągnąć Cel, najwięcej musimy uzbierać na:

Dom i remont, przyszłość, dziecko, motoryzacja, inne, podróże, hobby, RTV/AGD.

Żeby zrealizować cel, średnio oszczędzamy przez 51 miesięcy. Ale mniejsze cele można osiągnąć w znacznie krótszym czasie.

Naj…oszczędzający w Moje ING.

Najstarsza osoba korzystająca z celów oszczędnościowych ma 98 lat, a najmłodsza 14.

Najwięcej celów wyznaczonych przez jedną osobę to 450!

Komentarze