Smart cities - jak powinny być zorganizowane? Zobacz materiał Kasi Gandor

Miasta odpowiadają za ok. 70% emisji gazów cieplarnianych a transport samochodowy to aż 16% emisji CO2. Samochody zajmują też sporą część przestrzeni publicznej. Jak zagospodarować miasta, żeby lepiej się w nich mieszkało? Czy zero emisyjne pojazdy i transport publiczny to odpowiedź na wyzwania przyszłości? Youtuberka Kasia Gandor zebrała opinie naszych leaderów: Brunona Bartkiewicza, prezesa zarządu ING Banku Śląskiego, Joanny Erdman, wiceprezesa zarządu ING, oraz Kazimierza Rajczyka, który w ING jest dyrektorem zarządzającym sektorem energetycznym. Co myślą o smart cieties i sharingu pojazdów? Zobacz odcinek, który powstał w partnerstwie z ING Bankiem Śląskim.

 

 

hulaj bez spalin.jpg