Raport: Wybory Polaków a zrównoważony rozwój - najciekawsze wnioski z badania

Aż 89% Polaków uważa, że ma wpływ na rozwiązywanie globalnych problemów społecznych i środowiskowych. Tylko co dziesiąty Polak nie wierzy w to, że jego działania, jako jednostki, mogą mieć jakikolwiek wpływ.

Jak wynika z badania „Wybory Polaków a zrównoważony rozwój” pandemia skłoniła co drugiego Polaka do refleksji na temat wpływu indywidualnych działań na środowisko.

Ponad połowa Polaków deklaruje, że byłaby mniej skłonna kupować produkty firm, które nie podchodzą poważnie do tematu ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej. Średnio co drugi Polak deklaruje, że podczas zakupów dóbr konsumenckich bardziej, niż kiedykolwiek bierze pod uwagę kwestie środowiskowe i ekologiczne oraz jest skłonny zapłacić więcej za produkty, jeśli nadają się one do recyklingu lub zostały wytworzone w sposób przyjazny dla środowiska. Co więcej, większość Polaków (70%) oczekuje wprowadzenie przepisów wspierających ekologiczne inicjatywy oraz przyśpieszenie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną tj.: farmy wiatrowe, elektromobilność i branże niskoemisyjne.

W ING wierzymy, że jeśli każdy z nas zmieni coś w swoim codziennym postępowaniu, świat poczuje różnicę. Dlatego w trosce o naszą planetę zmiany zaczęliśmy od siebie. Wierzymy, że każde ekodziałanie ma sens i jest potrzebne. Tym bardziej cieszymy się, że z takim myśleniem zgadzają się też Polacy. Jak potwierdzają nasze badania, Polacy nie tylko czują, że mają realny wpływ na środowisko, ale podejmują też wiele aktywności w trosce o nie. Jako bank chcemy towarzyszyć w tej podróży naszym klientom i dawać narzędzia, aby w codziennym życiu każdy z nas mógł z większą uwagą podchodzić do tematów ekologicznych – mówi Joanna Erdman wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

 

Jak dbamy o ekologię na co dzień?

Prawie ¾ Polaków stara się zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów spożywczych – taka postawa częściej występuje wśród kobiet i osób starszych. A ponad połowa (56%) jest bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zaangażowana w segregowanie opakowań po żywności. Co czwarty Polak, częściej niż przed pandemią, kupuje żywność i artykuły spożywcze oraz zamawia posiłki przez internet. Ponadto pandemia w pozytywny sposób wpłynęła na podejście do zdrowego odżywania, co dotyczy aż 47% badanych.

Pobierz raport

pobierz raport.PNG

Komentarze