Kredyt hipoteczny bez ślubu – najczęstsze pytania

Marzenie o własnych czterech kątach często pojawia się wcześniej niż wizja ślubnego kobierca. Czy pary żyjące w nieformalnych związkach mogą liczyć na kredyt hipoteczny? Odpowiadamy na najczęstsze pytania jakie do nas trafiają.

Czy wspólny kredyt hipoteczny przed ślubem jest możliwy?

W prawie bankowym i ustawie o kredycie konsumenckim nie znajdziemy żadnego zapisu, który ograniczałby taką możliwość. Kredyt hipoteczny można wziąć nie tylko z życiowym partnerem (poślubionym lub nie), ale także z członkiem rodziny (np. rodzicem lub rodzeństwem) czy przyjacielem. Co więcej, jeśli Twoja zdolność kredytowa będzie niewystarczająca, by otrzymać oczekiwany kredyt, wspólne zaciągnięcie zobowiązania może być szansą na przychylne rozpatrzenie wniosku przez bank. Zwykle osoby, które wnioskują o kredyt z drugą osobą, mają większe szanse na kredyt hipoteczny, a kwota tego kredytu może być wyższa.

Interesuje Cię kredyt? Zobacz ile możesz zaoszczędzić

Czy kredyt hipoteczny dla par bez ślubu różni się czymś od kredytu dla małżeństw?

Podczas starania się o kredyt, dla banku najważniejsza jest ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy/kredytobiorców. To określenia może brzmi nieco groźnie, ale w rzeczywistości jest to po prostu dbanie o bezpieczeństwo – zarówno banku, jak i kredytobiorców – czyli o to, żeby spłata kredytu była możliwa w przyszłości. Oceniając zdolność kredytową, bank bierze pod uwagę:

  • miesięczne zarobki netto;
  • staż pracy i rodzaj umowy z pracodawcą;
  • historię kredytową i aktualne zobowiązania finansowe;
  • wiek – na dzień całkowitej spłaty kredytu żaden z kredytobiorców przedstawiających dochód nie może ukończyć 75 lat;
  • koszt utrzymania gospodarstwa domowego (łącznie z kosztami utrzymania innych osób, np. dzieci).

 

Zatrzymajmy się przy ostatnim punkcie. Wspólny koszt utrzymania jest zdecydowanie niższy niż suma kosztów samodzielnego utrzymania pojedynczych osób. A więc przy jednym gospodarstwie domowym zdolność kredytowa pary będzie większa niż przy dwóch osobnych gospodarstwach. Różnica może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wbrew spotykanym niekiedy opiniom nie jest jednak tak, że małżeństwa „automatycznie” traktowane są jako związki prowadzące jedno gospodarstwo, a pary bez ślubu jako prowadzące dwa gospodarstwa. Zdolność jest wyliczana dla gospodarstwa domowego na podstawie oświadczenia we wniosku kredytowym. Jeżeli kredytobiorcy oświadczą, że prowadzą jedno gospodarstwo domowe, to zdolność kredytowa będzie liczone wspólnie; a jeśli oświadczą, że prowadzą gospodarstwa domowe osobno, wtedy zdolność jest liczona dla każdego kredytobiorcy oddzielnie. Decyduje więc oświadczenie – sam stan matrymonialny nie determinuje wyliczania zdolności dla jednego gospodarstwa domowego.

 

Inny dość powszechny pogląd to przekonanie, że banki „traktują” małżeństwa jako „pewniejszych”, bardziej zaufanych kredytobiorców. W rzeczywistości przy ocenie zdolności kredytowej jest brane pod uwagę wiele czynników i nie można ogólnie zakładać, że małżeństwa są w jakiś sposób bardziej „godne zaufania”.

Czy kredyt hipoteczny dla par oznacza, że kupione mieszkanie jest współwłasnością?

Pamiętajmy, że kredyt hipoteczny nie jest jednoznaczny z udziałem w nieruchomości. Możliwości są różne. Współkredytobiorcy mogą m.in. nabyć mieszkanie na zasadzie współwłasności 50%-50% lub rozłożyć współwłasność nierównomiernie.

A co, jeśli para się rozstanie?

Umowa kredytu hipotecznego nie zawiera zapisów, które w jakikolwiek sposób odnosiłby się do trwałości związku danej pary. Po ewentualnym rozstaniu strony muszą spłacać kredyt na określonych w umowie warunkach. Ale zmiana sytuacji życiowej nie oznacza, że kredyt hipoteczny stanie się nieprzewidywanym wcześniej wieloletnim ciężarem i kłopotem. Opcji jest wówczas kilka i większość par powinna znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie:

  • Dług może być przejęty przez jedną osobą (o ile ma wystarczającą zdolność kredytową lub znajdzie nowego współkredytobiorcę).
  • Nieruchomość można też sprzedać i spłacić kredyt.

 

W przypadku rozpadu małżeństwa, ustalenie, kto ma zatrzymać mieszkanie i spłacać zobowiązanie, wcale nie musi być łatwiejsze… Więcej dowiesz się z tego krótkiego filmu.