Jak, zdaniem rodziców, będzie wyglądał powrót do szkoły we wrześniu? Infografika na podstawie badań

ING infografa back to school 2020 08 28 v05_body.png