Deklaracja ekologiczna ING 2021 - nie czekamy, działamy!

Przeznaczymy 5,3 mld zł na sfinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii i projektów proekologicznych oraz utworzymy program grantowy dla start-upów i młodych naukowców na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju z rocznym budżetem 2 mln zł. Poznajcie nową  Deklarację Ekologiczną banku, w której zobowiązujemy się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku. 

 

W ING Banku Śląskim stawiamy cele ekologiczne! W nowej Deklaracji Ekologicznej 2021 zobowiązujemy się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku oraz wsparcia projektów ekologicznych, w tym przeznaczenia:

➡️ 4,5 mld zł w obszarze korporacyjnym na finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii oraz projektów proekologicznych,
➡️ 500 mln zł na wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w inwestycjach w projekty prośrodowiskowe,
➡️ 300 mln zł na dalsze wsparcie i promocję elektromobilności,
➡️ 2 mln zł na fundusz grantowy dla start-upów oraz młodych polskich naukowców na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Wdrożymy również ofertę na finansowanie projektów związanych z energią prokonsumencką w segmencie klientów indywidualnych oraz będziemy kontynuować oferowanie korzystnych finansowo pożyczek na cele ekologiczne. Zrealizujemy również działania i projekty edukacyjne, których tematem będą zmiany klimatyczne.

- Nowa Deklaracja Ekologiczna 2021 Grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego zakłada aktywny udział w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Chcemy promować rozwiązania związane ze zrównoważonym rozwojem, tworzyć i oferować produkty wspierające działania proekologiczne i odpowiedzialnie zarządzać ryzykiem środowiskowym. Naszymi działaniami będziemy zmieniali nawyki, podejście biznesowe, rozwijali technologię i innowacje na rzecz środowiska. Wierzymy, że tylko wspólnymi siłami możemy dokonać znaczącej poprawy jakości życia i środowiska naturalnego. Ochrona klimatu to długa droga, jednak warta wysiłku i zaangażowania. Robimy to dla siebie i dla przyszłych pokoleń – powiedziała Joanna Erdman wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego, nadzorująca inicjatywy proekologiczne w banku.


Dowiedz się więcej o naszych planach w obszarze zrównoważonego rozwoju.

 

Zapoznaj się z deklaracją ekologiczną ING


Deklaracja Ekologiczna 2021 wspiera realizację priorytetu ING dla klimatu Strategii Zrównoważonego Rozwoju, która jest częścią strategii biznesowej banku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--