500+ w 2021? Bez obaw, na złożenie wniosku masz 3 miesiące!

Rusza składanie wniosków o nadanie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ na kolejny okres rozliczeniowy. W tym roku zmieniają się daty okresu rozliczeniowego i terminy składania wniosku. Prawo do świadczenia wychowawczego 500+ będzie nadawane na okres od 1 czerwca  2021 do 31 maja 2022 roku. Wnioski o nadanie prawa do świadczenia na nowy okres z zachowaniem ciągłości wypłat można składać przez 3 miesiące, czyli od 1 lutego do 30 kwietnia 2021.

 

Komu przysługuje 500+ i jak otrzymać świadczenie w 2021?

 • Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia - bez względu na dochód osiągany przez jego rodzinę.
 • Jeśli otrzymujesz już świadczenie 500+ i chcesz otrzymywać je dalej od 1 czerwca 2021 roku, musisz złożyć nowy wniosek.
 • Świeżo upieczeni rodzice na złożenie wniosku o 500+ mają 3 miesiące od daty narodzin dziecka. Świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem do daty pojawienia się dziecka na świecie.
 • Dla dzieci urodzonych w obecnym okresie rozliczeniowym, czyli do końca maja 2021 należy złożyć 2 wnioski: na obecny okres rozliczeniowy i na nowy.


Jak złożyć wniosek o 500+ w 2021?

Wniosek o przyznanie świadczenia 500 plus można składać na dwa sposoby:

 • Przez Internet, czyli bez wizyty w urzędzie, znacznie szybciej i bezpieczniej, co jest szczególnie istotne w dobie pandemii Covid-19. Wniosek drogą elektroniczną można składać przez platformy ePUAP i emp@tia. Najwygodniej jednak zrobić to za pomocą aplikacji Moje ING mobile lub bankowości internetowej Moje ING
 • Tradycyjnie, czyli drogą papierową - w urzędzie miasta, gminy, w ośrodku pomocy społecznej; osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.


Kiedy złożyć nowy wniosek o 500+ aby zachować
ciągłość wypłat świadczenia od początku nowego okresu rozliczeniowego?

 • Wnioski elektroniczne należy składać od 1 lutego do 30 kwietnia.  
 • Wnioski wypełniane w formie papierowej od 1 kwietnia do 30 kwietnia.

Złożenie wniosku w tym terminie zapewnia zachowanie ciągłości wypłat.

 

Pamiętajmy jednak, że ponownie składane wnioski dotyczą prawa do świadczeń na czas od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022. Aby otrzymać wypłatę 500+ dla dzieci urodzonych w trwającym okresie rozliczeniowym np. czyli do 31 maja 2021 należy złożyć 2 wnioski: jeden na bieżący okres rozliczeniowy oraz drugi na nowy okres.

 

Wnioski na nowy okres możemy składać aż do 30 kwietnia 2021, aby zachować ciągłość wypłat. Nie ma znaczenia, czy zrobimy to 3 lutego, 10 marca czy 4 kwietnia! Jeśli wniosek zostanie złożony do 30 kwietnia oraz zostanie ustalone prawo do otrzymania świadczenia, wypłata nastąpi od czerwca. Zamiast zrywać się o świcie 1 lutego i nerwowo odświeżać stronę, by sprawdzić, czy możliwość złożenia nowego wniosku jest już dostępna, lepiej spokojnie odczekać kilka dni, tygodni, a nawet miesiąc. Wybierzmy po prostu dogodny dla nas termin do 30 kwietnia. W początkowych dniach wnioskowania systemy elektroniczne mogą być przeciążone mocnym zainteresowaniem wnioskiem. To, oraz  pośpiech i medialna wrzawa, która zawsze towarzyszy pierwszym godzinom i dniom ponownego składania wniosku o 500+, wcale nie sprzyjają skupieniu i nie ułatwiają poprawnego wypełnienia formularza. Cały proces złożenia wniosku można przeprowadzić bez wychodzenia z domu, na spokojnie i o dowolnej porze - poprzez aplikację Moje ING mobile – szybko i sprawnie.

 

Dokładna zależność między terminem złożenia wniosku a terminem wypłaty świadczenia wygląda następująco:

 • Złożenie wniosku do końca kwietnia 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia ,z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Jak złożyć wniosek o 500 plus w aplikacji Moje ING mobile lub przez bankowość internetową Moje ING?

 1. Jeśli masz konto w ING Banku Śląskim, masz też dostęp do aplikacji Moje ING mobile i bankowości internetowej Moje ING, za pośrednictwem których możesz wygodnie złożyć wniosek o 500+. Złożenie wniosku jest całkowicie bezpłatne.
 2. W ramach przygotowania sprawdź, czy Twoje dane osobowe w Moim ING (użyjemy ich we wniosku) się zgadzają. Jeśli Twoje dzieci lub inni członkowie rodziny mieszkają za granicą, naszykuj ich dane: imię i nazwisko oraz numer PESEL.
 3. Teraz wypełnij wniosek - od 2019 roku jest on prostszy i krótszy.
 • Twoje - czyli osoby ubiegającej się o świadczenie - dane dostępne w Moim ING uzupełnią się automatycznie. Uzupełnij pozostałe dane osobowe.
 • Wybierz instytucję, która jest odpowiedzialna za przyznanie i wypłatę świadczenia według Twojego miejsca zamieszkania (np. ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy).
 • Podaj numer rachunku bankowego, na który chcesz otrzymać pieniądze. Domyślnie będzie to Twój rachunek w ING Banku Śląskim, który masz zapisany w Moim ING.
 • Następnie wpisz dane dziecka lub dzieci, na które ubiegasz się o przyznanie świadczenia (PESEL, imię i nazwisko, stan cywilny, obywatelstwo).
 • Standardowy, prawidłowo wypełniony wniosek rodzica ubiegającego się o świadczenie wychowawcze nie wymaga dołączania żadnych dodatkowych dokumentów
 • W niektórych, indywidualnych przypadkach, np. gdy oboje rodzice złożyli wniosek o świadczenie 500+ na to samo dziecko lub mają ustaloną opiekę naprzemienną , dodatkowe dokumenty mogą być potrzebne. Możesz je dodać jako załącznik.
 • Sprawdź poprawność wszystkich danych i kliknij w „Potwierdź”. Przekażemy go do rządowego systemu. Kopię wniosku możesz pobrać jako PDF bezpośrednio po jego wypełnieniu.
 1. Czekaj na Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). Otrzymasz je mejlem z Ministerstwa z adresu: upo_empatia@mrips.gov.pl do 5 dni. UPP/UPO jest jedynym potwierdzeniem skutecznego złożenia przez Ciebie wniosku o świadczenie wychowawcze.
 2. Z Banku otrzymasz na mejla kopię wniosku w PDF, jeśli skorzystasz z takiej opcji we wniosku. Hasło, które zabezpiecza plik, wyślemy Ci w wiadomości w Moim ING.
 3. Czekaj na decyzję i pieniądze. Wnioski rozpatrują instytucje wskazane w ustawie (np. ośrodki pomocy społecznej, urzędy gminy w zależności jaka jest to instytucja w rejonie w jakim mieszkasz). Świadczenie otrzymasz po pozytywnej decyzji instytucji rozpatrujących wniosek. 

 

Gdzie kierować pytania dotyczące złożonego wniosku?

Po złożeniu wniosek będzie rozpatrywany i prowadzony przez instytucję, do której był skierowany, czyli ośrodek pomocy społecznej, urząd miasta/gminy lub inną jednostkę organizacyjną gminy, który wskazałeś we wniosku. Zgłoś się do niej, jeśli:

 • chcesz się dowiedzieć, czy wniosek został już rozpatrzony,
 • zmieniła się Twoja sytuacja rodzinna i może to mieć wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego,
 • chcesz zmienić sposób wypłaty świadczeń, np. numer konta.