To już trend - co trzeci kredyt dla wspólnot mieszkaniowych jest eko

Żyć i mieszkać bardziej ekologicznie można nie tylko w energooszczędnych domach, ale także w blokach. W Polsce działa około 180 tysięcy wspólnot mieszkaniowych. Wszystkie chcą zapewnić mieszkańcom jak najlepsze warunki przy jak najmniejszych kosztach. Sposobem na ograniczenie emisji CO2 i obniżenie rachunków za ogrzewanie jest m.in. termomodernizacja budynku. Termomodernizacja i inne „zielone inwestycje” nie są tanie, ale w szerszej perspektywie przynoszą korzyści zarówno właścicielom mieszkań, jak i środowisku.

 

Wspólnoty mieszkaniowe chcą być nowoczesne i ekologiczne

 

Pojęcie „wspólnoty mieszkaniowej” zawitało do Polski w 1994 roku. Pojawienie się na początku lat 90. firm deweloperskich i postępująca prywatyzacja lokali (należących wcześniej do gmin lub przedsiębiorstw państwowych) sprawiły, że powstawało coraz więcej budynków należących do wielu właścicieli. Skuteczne zarządzanie takimi nieruchomościami było niemożliwe bez nowych przepisów prawnych. Idea wspólnoty mieszkaniowej opiera się na tym, że każdy, kto kupuje lokal w danym budynku, automatycznie staję też współwłaścicielem całego budynku, tzw. nieruchomości wspólnej. Wielkość udziału równa się stosunkowi powierzchni lokalu do łącznej powierzchni lokali w nieruchomości wspólnej. Każdy współwłaściciel ma prawo, ale też obowiązek uczestniczenia w zarządzaniu nieruchomością.

 

W naturalny sposób musiało upłynąć trochę czasu, nim właściciele mieszkań zmienili podejście i przestali uważać, że to, co wspólne, jest właściwie niczyje i nie trzeba o to dbać. Początkowo zamykaliśmy się we własnych „4 kątach” i niechętnie angażowaliśmy w życie wspólnoty. W ciągu ostatnich kilku/kilkunastu lat wiele się jednak w tej kwestii zmieniło. Zaczynamy coraz lepiej rozumieć, że nasz dom to nie tylko „trzy pokoje na drugim piętrze”, ale cały budynek i przestrzeń wokół niego. Staramy się troszczyć o siebie nawzajem i jednoczyć w celu realizacji wspólnych interesów. Wspólnoty mieszkaniowe myślą teraz przyszłościowo i otwierają się na nowoczesne, ekologiczne rozwiązania – to na nich spoczywa przecież prawdziwa poprawa jakości codziennego życia.

 

Rośnie zapotrzebowanie wspólnot na kredyty

 

Największe koszty eksploatacji nieruchomości generują straty ciepła. Zmodernizowany budynek to nie tylko oszczędności finansowe dla wspólnoty i lokatorów, ale też, a może nawet przede wszystkim, mniejsze zużycie energii cieplnej. Wpływa to na polepszenie jakości powietrza, co staje się coraz ważniejsze w wymiarze globalnym. Wspólnoty, co zrozumiałe, mogą finansować takie inwestycje tylko dzięki kredytom.

 

Do września 2019 roku ING Bank Śląski udzielił wspólnotom mieszkaniowym aż 364 Ekokredyty. Oznacza to, że już co trzeci kredyt dla wspólnot jest udzielany na cele ekologiczne. Około 90% tych kredytów służy termomodernizacji budynków.

 

Na co można przeznaczyć Ekokredyt dla wspólnot mieszkaniowych?

 

Kredyt służy finansowaniu nowych inwestycji w budynkach wspólnoty mieszkaniowej albo ich otoczeniu:

 • ocieplenie budynku,
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania, 
 • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), 
 • wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • finansowanie innego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 

Dodatkowo wspieramy finansowanie odnawialnych źródeł energii jak np.:

 • instalację odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach np. z zastosowaniem kogeneracji albo paneli słonecznych,
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne,
 • systemy monitorowania i zarządzania energią.

 

Dzięki naszemu finansowaniu powstają też tereny zielone wokół nieruchomości (w tym tzw. „zielone podwórka”) oraz place zabaw dla dzieci.

 

Dlaczego Ekokredyt dla wspólnot mieszkaniowych u nas?

 • nie wymagamy kosztorysu inwestycji,
 • decyzję kredytową wydajemy nawet w ciągu 48 godzin od złożenia wszystkich dokumentów,
 • kredyt wypłacamy w jednej transzy na rachunek wspólnoty w ING,
 • nie wymagamy faktur do rozliczenia inwestycji,
 • nie prowadzimy kontroli kolejnych etapów prac i nie pobieramy związanych z tym opłat,
 • raty pobieramy z rachunku wspólnoty, który jest prowadzony w ING Banku Śląskim.