Społeczność ING pomaga w dostosowywaniu Mojego ING do potrzeb osób niewidzących

System bankowości internetowej i mobilnej Moje ING ciągle się rozwija. Intensywnie pracujemy też nad tym,  by także dla naszych niewidomych klientów był on w pełni  przyjazny. W sierpniu dostosowaliśmy pierwsze podstawowe funkcje do wytycznych WCAG 2.0 – zaleceń tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Do końca roku będziemy dostosowywać kolejne.

W dostosowanie aplikacji do potrzeb osób niewidzących włączyli się także członkowie Społeczności ING. Spotkaliśmy się z jednym z nich, Mieczysławem, który testował nasz system i na własnym przykładzie pokazywał, co ważne jest dla niewidomych w bankowości internetowej i mobilnej. 

– Jednym z moich celów życiowych jest niesienie pomocy i dbanie o równouprawnienie osób, zwłaszcza niepełnosprawnych. Tym bardziej cieszę się, że mogę testować aplikację Moje ING. Widzę, że są jeszcze pewne kwestie wymagające poprawy, ale zostały już przekazane programistom i będą wprowadzane – mówi Mieczysław Bąk, tester aplikacji.

Pracując nad udogodnieniami systemu Moje ING staramy się na bieżąco sprawdzać efekty naszej pracy. Mieczysław przez kilka godzin testował z nami system Moje ING na różnych systemach i urządzeniach.

– Testy pozwoliły nam precyzyjniej określić, co jeszcze w aplikacji wymaga poprawy. Nasi programiści mogli lepiej poznać i ocenić intuicyjność i przyjazność bankowości Moje ING z punktu widzenia osób niewidzących. Zebraliśmy sporo uwag i sugestii, które teraz będziemy wdrażać – mówi Szymon Mitoraj, dyrektor Departamentu Bankowości Internetowej i Mobilnej.

- Zależy nam, żeby dialog z klientami, który rozpoczynamy w mediach społecznościowych, miał swoją kontynuację w świecie offline. Tworzymy Społeczność ING, gdzie otrzymujemy wartościowy feedback. Teraz wykorzystujemy go, żeby wprowadzać realne zmiany i usprawnienia dla naszych klientów. W ten sposób nie tylko mówimy, ale i pokazujemy, że w ING Banku Śląskim liczą się ludzie – dodaje Barbara Pasterczyk, dyrektor Departamentu Komunikacji Marketingowej w ING Banku Śląskim.

Dostosowanie aplikacji będzie polegać m.in. na wprowadzeniu kontrastu, wprowadzeniu obsługi z klawiatury i dostosowaniu systemu do czytników tekstu. Pierwsze udogodnienia dla osób niewidzących zostały wprowadzone w sierpniu.