Rodzicielstwo w ING - najważniejsza jest elastyczność

Bycie mamą lub tatą to duża zmiana i wyjątkowe wyzwanie. W ING chcemy ułatwiać naszym pracownikom pogodzenie wymagających obowiązków rodzicielskich z rozwijaniem kariery zawodowej. To tylko jeden z powodów, dla których aktywnie wspieramy ich w tej szczególnej roli.

Świeżo upieczony rodzic na rynku pracy

Większość pracujących rodziców (63%), według badania przeprowadzonego przez serwis pracuj.pl: ,,Rodzice w pracy.”1 dość dobrze ocenia swoją wiedzę na temat urlopów związanych z narodzinami dziecka. Dane pokazują, że najczęściej wybieranym rodzajem urlopu jest trwający od 6 do 12 miesięcy urlop rodzicielski, na który decyduje się 47% rodziców. Niemal 7 na 10 kobiet (67%) korzysta z tego świadczenia, rzadko decydując się na jego inny wymiar. Mężczyźni najchętniej wybierają urlopy ojcowskie (64%), które trwają do 2 tygodni, jednak aż 29% panów całkowicie rezygnuje z tego typu świadczeń.

 

Poziom wykorzystywania urlopu ojcowskiego i urlopu okolicznościowego, związanego z narodzinami dziecka w ING jest potwierdzeniem trendu, według którego mężczyźni coraz częściej korzystają
z przysługujących im świadczeń związanych z powiększeniem rodziny, odciążają partnerki w opiece nad dzieckiem i wspierają je w szybszym powrocie do aktywności zawodowej.

Urlop to nie wszystko

Wspieranie rodziców w ING nie ogranicza się do zamkniętego katalogu działań przewidzianych prawem. Jako pracodawca, stale przyglądamy się ich potrzebom i staramy się na nie odpowiadać. Jesteśmy elastyczni, a ważną częścią naszych aktywności w tym obszarze jest możliwość korzystania z wielu udogodnień przez oboje rodziców. To od nich zależy czy, kiedy i jak je wykorzystają. 

 

Poza możliwością skorzystania z urlopów ojcowskich, urlopów wychowawczych, urlopów rodzicielskich i innych form sprawowania opieki nad dzieckiem, naszym pracownikom, w niektórych obszarach, przysługuje większa liczba okolicznościowych dni wolnych od pracy niż te gwarantowane im przez prawo. Przykładem może być dodatkowy, jeden dzień wolny w związku z narodzinami dziecka pracownika lub przysposobienia dziecka przez pracownika (łącznie 3 dni), w związku ze ślubem dziecka (łącznie 2 dni) oraz zgonu/pogrzebu małżonka/partnera, dziecka, ojca lub matki, ojczyma lub macochy (łącznie 3 dni).

 

Dodatkowo, rodzicom przysługuje prawo do skorzystania z 16 godzin lub 2 dni opieki nad dzieckiem zdrowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i niezależnie od wykorzystania tego uprawnienia przez współmałżonka do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 14 lat (nie do dnia 14 urodzin dziecka).

 

Wśród bezzwrotnych świadczeń dla rodziny znajdują się m.in.: jednorazowe świadczenie wypłacane z tytułu narodzin dziecka, świadczenia związane z wychowywaniem dzieci z niepełnosprawnościami, świadczenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, pomoc na zakup wyprawki szkolnej czy dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez bank.

Zapraszamy dzieci do naszych biur i oddziałów

Spotykamy się z nimi przy specjalnych okazjach takich jak Dzień Dziecka, ale też w ramach cyklicznych zajęć np. Coder Dojo, w czasie których – nawet najmłodsze - dzieci mogą poznawać z nami świat programowania, robotyki i projektowania 3D. Rodzice mogli na nas liczyć także w trudnych sytuacjach, np. podczas strajku nauczycieli. Miło jest nam spotykać na firmowych korytarzach małych gości, także bez wyraźnej okazji.

Wspieramy rozwój i wierzymy w możliwości dzieci naszych pracowników

Uczniowie szkół podstawowych (VII, VIII klasa), gimnazjów lub liceów oraz studenci i absolwenci uczelni wyższych mogą wziąć udział w konkursie Droga na Harvard i wygrać tygodniowy pobyt w USA na tej prestiżowej uczelni. Udział w konkursie pomaga zdolnym, młodym ludziom rozpocząć studia na renomowanych uczelniach zagranicznych, w szczególności na Harvardzie. 

Oferujemy możliwość pracy zdalnej

(Nie tylko) rodzicom – o ile pozwalają na to obowiązki - oferujemy możliwość pracy zdalnej lub elastycznych godzin pracy. To formy, które nasi pracownicy doceniają w każdej sytuacji wymagającej ich obecności poza biurem i które pozwalają im uczestniczyć w ważnych wydarzeniach w życiu dziecka.

Dbamy o równowagę

Chcemy tworzyć miejsce pracy, w którym wykonywanie codziennych zadań idzie w parze z życiem prywatnym. Dajemy wybór, dlatego staramy się, aby w ofercie dodatkowych benefitów (system kafeteryjny) rodzice, mogli znaleźć coś dla siebie, swoich dzieci lub całej rodziny.

 

Więcej informacji w tych i innych obszarach związanych ze sposobami pracy w naszej organizacji znajduje się w Zintegrowanym Raporcie Rocznym ING Banku Śląskiego 2018 na: https://raportroczny.ing.pl/

 

 

1 Badanie pracuj.pl: Rodzice w pracy, 2018r. (dostęp online: http://media.pracuj.pl/31872-rodzice-w-pracy-zycie-na-pelen-etat, czerwiec 2019r.).