Program 500 plus – wszystko co musisz wiedzieć

W kwietniu ruszy rządowy program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - "Rodzina 500 plus". Sprawdź kto może ubiegać się o wsparcie.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2016 roku. Zgodnie z założeniami ustawy, świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom oraz opiekunom prawnym sprawującym pieczę nad dziećmi. Dofinansowanie wyniesie 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. Świadczenie na pierwsze dziecko będą mogły pobierać rodziny, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 800 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie będzie wypłacane, jeżeli dochód nie przekracza 1 200 zł.

Złóż wniosek "500 plus" przez bankowość internetową ING

Przy obliczaniu dochodu na członka rodziny będą brane pod uwagę dzieci do 25 roku życia, jeśli wciąż mieszkają z rodzicami. Rodzice ubiegający się o wypłatę świadczenia na drugie i kolejne dziecko, nie będą musieli składać do wniosku żadnych dokumentów potwierdzających ich próg dochodowy. Konieczność taka wystąpi w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko - wówczas trzeba dodatkowo przedstawić odpowiednie oświadczenie o dochodach.

W przypadku drugiego i kolejnego dziecka z dofinansowania będą mogły skorzystać także osoby zamożne – ustawa nie przewiduje górnego limitu dochodów. Pieniądze mają być  wypłacane do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie nie tylko dla pełnych rodzin

Ze świadczenia będą mogli korzystać także samotni rodzice, rozwodnicy, tzw. rodziny patchworkowe, rodziny żyjące w nieformalnych związkach czy sprawujące pieczę zastępczą. Osoby samotnie wychowujące dzieci będą traktowane na takich samych warunkach, jak pełne rodziny. W przypadku rozwodników, świadczenie będzie przysługiwać temu rodzicowi, z którym dziecko mieszka i na którego utrzymaniu się znajduje.

Rodziny żyjące w związkach nieformalnych w modelu patchworkowym, mające dzieci z poprzednich związków i wychowujące co najmniej jedno wspólne dziecko, będą podlegały kryterium dochodowemu tylko w przypadku pierwszego dziecka. Dla pozostałych dzieci świadczenie będzie wypłacane bez względu na dochód. Ustawa nie obejmuje rodzin  mieszkających za granicą, które w kraju zamieszkania pobierają już podobne świadczenie.

Wnioski można składać od 1 kwietnia

Świadczenie ma przysługiwać od 1 kwietnia, ale wnioski z wyrównaniem wstecz będzie można składać przez następne trzy miesiące. Rozwiązanie to ma zapewnić płynność wypłat, bo ustawodawcy spodziewają się, że w pierwszych dniach po uruchomieniu programu mogą tworzyć się kolejki. Później do programu można już dołączyć w dowolnym momencie. Świadczenie będzie wówczas wypłacane od tego miesiąca, w którym złożono wniosek.

Ustawa zobowiązuje do składania wniosku raz do roku. Okres rozliczeniowy będzie liczony od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. W 2016 roku okres ten zostanie wydłużony, ponieważ przyznawanie świadczeń rozpocznie się dopiero w kwietniu. Rodzice nie będą więc musieli składać dodatkowego wniosku we wrześniu 2016 r.

Wniosek będzie można złożyć w systemie bankowości internetowej

Wnioski będzie można składać w ośrodkach pomocy społecznej lub - jeśli miasto nie posiada takiego ośrodka - w urzędzie gminy lub miasta. Będzie też możliwość złożenia wniosku przez internet z poziomu systemu bankowości internetowej. Banki pracują nad wdrożeniem odpowiednich mechanizmów i najprawdopodobniej będą gotowe na 1 kwietnia. Po zalogowaniu do bankowości internetowej użytkownik znajdzie specjalną zakładkę, w której zamieszczony będzie wniosek.

Więcej o programie "Rodzina 500 plus"

Dokument zostanie wysłany w podobny sposób, jak dziś można złożyć wniosek o kartę kredytową czy inny produkt. Z systemów bankowych trafi on do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stamtąd będzie przekazany do odpowiedniej gminy, która zajmie się wypłatą pieniędzy. Docelowo żeby złożyć wniosek nie trzeba więc będzie wychodzić z domu.

Najważniejsze informacje:

  • Nowe przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2016 roku;
  • Dofinansowanie wyniesie 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko;
  • Rodzice mogą ubiegać się o środki na pierwsze dziecko, pod warunkiem że dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł na osobę;
  • Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie będzie wypłacane, jeżeli dochód nie przekracza 1200 zł;
  • Pieniądze mają być wypłacane do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku życia;
  • Ze świadczenia będą mogli korzystać także samotni rodzice, rozwodnicy, tzw. rodziny patchworkowe, rodziny żyjące w nieformalnych związkach czy sprawujące pieczę zastępczą;
  • Wnioski będzie można składać w ośrodkach pomocy społecznej lub - jeśli miasto nie posiada takiego ośrodka - w urzędzie gminy lub miasta. Będzie też możliwość złożenia wniosku przez internet z poziomu systemu bankowości internetowej.

autor: Wojciech Boczoń, analityk Bankier.pl 

Źródło zdjęcia: fotolia.com

 

Komentarze