Prawdziwe wyzwania osób 50 plus! Zobacz infografikę

ING - infografika Opieka nad osobami starszymi w Polsce 2019 05 13 v06.png

Pomyśl o dodatkowej emeryturze już teraz. Sprawdź>

Więcej o badaniach. Sprawdź> 

Transkrypcja:
Prawdziwe wyzwania osób 50 plus

Polacy 50+ mają najniższe w Europie zasoby zdrowotne. Tylko 17% Polaków 50+ otrzymuje:

-wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego

- opiekę osobistą

-wsparcie w sprawach urzędowych

27 mld złotych to przybliżona roczna wartość opieki i pomocy osobistej w 2018 roku.

Gdyby nic się nie zmieniło w strukturze pomocy, a ludność Polski zmieniła zgodnie z prognozą GUS do 2050 wzrośnie ona do 33 mld złotych.

Najczęściej dzieci zapewniają opiekę i pomoc rodzicom 50+.

Zakładając, że 10% osób 50+ w Polsce nie ma dzieci, to w połowie 2018 r. było ich niemal 1,5 miliona. Spośród nich 17% (255 tys.) najprawdopodobniej potrzebuje opieki, w tym 56 tys. osób codziennie. Tymczasem w Polsce jest tylko 19,7 tys. miejsc w publicznych instytucjach opieki - a przysługują one nie tylko osobom bezdzietnym.

1,5 mln osób bezdzietnych 50+

19,7 tys miejsc w publicznych instytucjach opiekuńczych to dużo za mało!

Aby zredukować zapotrzebowanie na opiekę instytucjonalną osób 50+ kluczowe są:

- dobrze zaprojektowane e-usługi

- technologia inteligentnych domów

- rozwój publicznych usług opiekuńczych

- wsparcie społeczności lokalnych

-wsparcie rynku usług opiekuńczych

 

źródło: Badanie dr Anny Nicińskiej na podstawie danych SHARE