Kotły 5 klasy – dlaczego warto wybrać nowoczesny kocioł?

Od lipca 2018 r. na polskim rynku zabroniona jest sprzedaż kotłów w klasie niższej niż 5. Wbrew pozorom, zmiana przepisów to wcale nie złośliwość urzędników, ale dążenia do poprawy jakości powietrza w Polsce, która wciąż znajduje się w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych krajów w Europie. Dlatego mówiąc o kotłach klasy 5 mamy na myśli urządzenia, które spełniają zaostrzone kryteria emisji spalin - są nowoczesne, energooszczędne i co równie ważne, ekologiczne.

Coraz więcej uwagi zwracamy na zły stan powietrza w Polskich miastach, za który jest odpowiedzialna tak zwana niska emisja. To wszelkiej maści zanieczyszczenia zawierające rakotwórcze pyły, siarkę, lotne związki sadzy emitowane przez stare, bezklasowe kotły grzewcze. Potrzeba zmiany tej sytuacji spowodowała, że pojawiły się regulacje prawne ograniczające możliwość ogrzewania domów takimi urządzeniami. Kotły tego rodzaju emitują 4 razy więcej pyłu niż kotły klasy 5 i wydalają aż 50 razy więcej tlenku węgla.

Przepisy kontra smog

Jeszcze kilka lat temu klasą 5 wśród kotłów na paliwa stałe mogli się pochwalić nieliczni, dziś jest ona standardem, który posiada większość producentów urządzeń grzewczych. Wszystko za sprawą rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, które weszło w życie 1 października 2017 roku, zgodnie z którym dozwolona jest sprzedaż bądź montaż kotłów, które spełniają wyłącznie wymagania klasy 5. Rozporządzenie zakazuje stosowania w konstrukcji kotłów rusztów węglowych - wskazuje również graniczne wartości emisji pyłu, CO i gazowych zanieczyszczeń organicznych. Do kotłów wyprodukowanych, a niewprowadzonych do obrotu czy użytkowania przed tą datą - przepisy stosowane będą od 1 lipca 2018 r. Walka z niską emisją odbywa się również na szczeblach wojewódzkich – uchwalane są uchwały antysmogowe które zakazują palenia w kotłach i kominkach najbardziej przyczyniającymi się do zanieczyszczenia powietrza paliwami – śmieciami, mułami węglowymi, węglem brunatnym lub kamiennym o niskiej wartości opałowej oraz drewnem o wilgotności ponad 20 proc. Uchwały antysmogowe nakładają również na użytkowych starych kotłów węglowych obowiązek ich wymiany – do 2022 roku wymianie podlegają wszystkie kotły bezklasowe, natomiast do końca 2026 roku – wszystkie kotły należące do klasy trzeciej i czwartej.

Klasa 5 – ekologiczne spalanie

Kotły na paliwo stałe klasy 5 to urządzenia przeznaczone głównie do spalania wysokiej jakości paliwa, ekogroszku lub biomasy – głownie pelletu. Sam pellet jest paliwem, który zyskuje rosnącą popularność, jest wyrabiany z trocin, wiór i zrębków drzewnych, sprasowanych pod bardzo wysokim ciśnieniem. Choć ma mniejszą kaloryczność od ekogroszku – nie oddziałuje w tak dużym stopniu na środowisko. Kotły klasy 5 to urządzenia wyposażone w automatyczny zapłon paliwa oraz w pojemny zasobnik z podajnikiem, pozwalający na kilkudniową bezobsługową pracę kotła. Aby utrzymać niskie zużycie paliwa i tym samym niższą emisję spalin – kotły posiadają wbudowany sterownik. Odpowiada on m.in. za właściwe dozowanie powietrza i paliwa do paleniska – zbyt długi czas podawania zakłóca intensywność procesu spalana,  zbyt krótki może doprowadzić do zasypania płomienia. W ich kanałach spalinowych znajdują się tzw. zawirowywacze zaburzające ruch spalin, co powoduje, że intensywniej oddają ciepło wodzie, dzięki czemu sprawność takich kotłów może sięgać 90 proc. Tymczasem sprawność konwencjonalnego kotła zasypowego nie przekracza 60 proc. – co przekłada się na wymierne oszczędności podczas sezonu grzewczego.

Klasa 5 – co wiedzieć przed zakupem?

Jeśli jesteśmy na etapie zakupu kotła na paliwo stałe, musimy zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii. Po pierwsze, producent powinien deklarować klasę 5-tą zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303–5:2012, poświadcza to np. certyfikatem wydanym przez akredytowaną jednostkę w zakresie oceny energetyczno-emisyjnej paliw stałych i kotłów. Równie ważną kwestią jest dobór mocy kotła, którą wyrażamy w kilowatach (kW). Gdy poszukujemy kotła na potrzeby nowo wybudowanego domu – jego wymaganą moc znajdziemy w projekcie budowalnym branży sanitarnej. Trudniej oszacować moc kotła grzewczego dla istniejącego domu, zwłaszcza gdy poddajemy go termomodernizacji. Po dociepleniu potrzeby cieplne takiego domu zmniejszą się, stąd istniejące źródło ciepła może okazać się przewymiarowane.

Jeśli przed termomodernizacją został przeprowadzony audyt energetyczny, moc przyszłego kotła grzewczego znajdziemy właśnie w takim opracowaniu. Jeśli nie, waro poprosić producenta bądź sprzedawcę kotła o dopasowanie mocy grzewczej kotła do naszego domu. Choć kotły klasy 5 są droższe od kotłów konwencjonalnych – to są tańsze w eksploatacji. Na szczęście zakup takiego kotła podlega dofinansowaniu np. na szczeblach lokalnych. Pieniądze na zakup kotłów klasy 5 przyznawane są w ramach Regionalnych Wojewódzkich Programów Operacyjnych oraz przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – informacje o zasadach dofinansowania uzyskamy w najbliższym urzędzie miasta lub gminy.

 

Źródło zdjęcia: https://pl.fotolia.com/id/20746471#