Jak kupić obligacje skarbowe?

Rachunek maklerski kojarzy się zwykle z inwestowaniem w akcje wybranych spółek, ETF-y, obligacje korporacyjne czy kontrakty terminowe. Nieodłącznie więc taki produkt wiążemy ze sporym ryzykiem oraz nerwowym spoglądaniem na tablicę giełdowych notowań. Tymczasem rachunek maklerski możemy też wykorzystać do zakupu instrumentów zdecydowanie bardziej bezpiecznych – jak obligacje Skarbu Państwa. Po takich zakupach śpi się o wiele spokojniej, dlatego w tym odcinku wyjaśniamy, jak nabyć do swojego portfela notowane na giełdzie obligacje Skarbu Państwa oraz co brać pod uwagę przy takich zakupach.