IBAN, SWIFT i inne trudne pojęcia, o które pytacie najczęściej

W ING Bank Śląski mówimy po prostu… Wierzymy, że język finansów nie musi być pełny trudnych słów i niezrozumiałych zwrotów. Uprościliśmy już naszą stronę, aplikację i ponad 2500 komunikatów. Ale niestety nie wszystkie pojęcia bankowe da się zastąpić łatwiejszym określeniem. Dlatego na podstawie Waszych pytań i wątpliwości, którymi dzielicie się z nami na Forum, przygotowaliśmy słowniczek trudnych pojęć finansowych.

 

Zaczynamy od trochę tajemniczych, ale bardzo często używanych przez instytucje, finansowych skrótów.

 

 

ROR

ROR to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Popularne „konta osobiste” czy „rachunki osobiste” to właśnie ROR.

 

NRB

NRB (Numer Rachunku Bankowego) to polski standard zapisu numeru rachunku bankowego. NRB składa się z 26 cyfr, w formacie: CCAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB. (2 cyfry) to suma kontrolna; AAAAAAAA (8 cyfr) to numer rozliczeniowy banku; BBBBBBBBBBBBBBBB (16 cyfr) to numer rachunku klienta.

 

IBAN

IBAN, czyli International Bank Account Number - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego, to międzynarodowy standard numeracji kont bankowych. Polski NRB jest zgodny ze standardem IBAN. Numer Rachunku Bankowego zamienimy na numer w formacie IBAN, dodając na początku znaki PL. Numer Rachunku Bankowego w standardzie IBAN wygląda więc tak: PLCCAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB. Dzięki IBAN możliwe jest zidentyfikowanie konta w każdym kraju UE i w innych krajach używających tego schematu. Sprawia to, że komunikacja i przepływ transakcji między zagranicznymi bankami są łatwiejsze.

 

SWIFT/BIC

SWIFT, inaczej nazywany także kodem BIC (Bank Identifier Code), to 8-znakowy ciąg liter i cyfr, który umożliwia identyfikację instytucji, do której kierowany jest przelew. Skrót „SWIFT” pochodzi od nazwy instytucji zajmującej się przydzielaniem i rejestracją kodów - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. SWIFT posiada każdy bank w Polsce i za granicą. SWIFT używany jest przy przelewach między bankami, szczególnie kiedy są to transakcje walutowe. SWIFT ING Banku Śląskiego to INGBPLPW. Pierwsze 4 znaki (INGB) to kod banku; kolejne 2 (PL) kod kraju; a ostatnie 2 (PW) kod lokalizacji siedziby banku.

 

ATM

ATM, czyli automated teller machine, to w języku angielskim po prostu bankomat.

 

POS

POS, czyli Point of Sale, to potoczne określenie terminalu płatniczego w sklepie.

 

HCE

HCE, czyli Host Card Emulation, to płatności zbliżeniowe przy pomocy telefonu komórkowego.

 

NFC

NFC (Near Field Communication) to wykorzystywany m.in. w telefonach komórkowych (w tym przy płatnościach zbliżeniowych) radiowy standard komunikacyjny, pozwalający na bezprzewodową wymianę danych.  Technologia NFC pozwala przemienić nasz smartfon w kartę zbliżeniową. Po prostu przykładamy telefon do terminala, tak samo jak kartę zbliżeniową, i już, zapłacone

 

CVV/CVC

CVV/CVV, czyli Card Verification Value/Cod, to kod znajdujący się na odwrocie karty kredytowej – po prawej stronie paska podpisu. Dla kart VISA i MasterCard są to zawsze 3 ostatnie cyfry. Kod CVV/CVC jest wymagany przy płatnościach internetowych – kiedy karta nie jest obecna fizycznie. Umieszczenie kodu na odwrocie karty to skuteczne zabezpieczenie przed przejęciem danych z naszej karty, np. w sklepie.

 

RRSO

RRSO - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania – to całkowity koszt kredytu, wyrażony jako wartość procentowa. RRSO oprócz oprocentowania uwzględnia także wszystkie inne koszty kredytu: prowizje, marże, ubezpieczenia czy obsługę. RRSO pozwala na łatwe porównanie ofert kredytów konsumenckich zaciągniętych na identyczny okres i przy identycznym harmonogramie spłat.

 

WIBOR

WIBOR to oprocentowanie pożyczek, które banki mogą udzielić innym bankom. WIBOR obok stałej marży jest składową oprocentowania kredytów hipotecznych. Gdy WIBOR wzrośnie, wzrosną też raty, gdy spadnie – raty spadną. Zasady aktualizacji zmian WIBOR uwzględniane są w umowie kredytu hipotecznego.

 

WIBID

WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) to wysokość odsetek, które jeden bank płaci drugiemu za ulokowane depozyty. Z pojęciem WIBID spotkamy się, gdy zakładamy długoterminową lokatę. Banki uzależniają wysokość oprocentowania właśnie od stawki WIBID. Tak jak oprocentowanie kredytów hipotecznych zleży od stałej marży i WIBOR, tak odsetki od lokaty zależą od niezmiennej premii i WIBID.

 

BIK

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej gromadzi i udostępnia informacje o wiarygodności kredytowej osób i firm. Do rejestru BIK nie trafiają wyłącznie dłużnicy, ale każdy, kto ma lub miał kredyt lub pożyczę (w banku, SKOK-u, a od niedawna także w pozabankowych firmach pożyczkowych), linię debetową na koncie osobistym, kartę kredytową lub inne zobowiązanie. Celem BIK jest ułatwianie kredytodawcom podjęcia decyzji o przyznaniu kredytu lub pożyczki oraz zmniejszenie ryzyka przyznania kredytu osobom, które mogłyby mieć problemy z jego spłatą.

 

BIG

BIG-i, czyli biura informacji gospodarczej, to aktualnie w Polsce 5 niezależnych instytucji: Krajowy Rejestr Długów (KRD), InfoMonitor, Europejski Rejestr Informacji Finansowej (ERIF), Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych. BIG-i gromadzą, przechowują i udostępniają dane o wszystkich przeterminowanych zadłużeniach osób i firm. Dane do BIG mogą przekazywać firmy działające we wszystkich sektorach gospodarki: instytucje finansowe, sądy, jednostki samorządu terytorialnego, dostawcy energii, firmy telekomunikacyjne, operatorzy telewizji kablowej oraz osoby prywatne. BIG pozwala weryfikować wiarygodność klientów i kontrahentów oraz wspiera ich w odzyskiwaniu zaległych należności. Do rejestru BIG można trafić, gdy spełnione zostaną 3 warunki: zadłużenie wynosi minimum 200 zł dla konsumentów i 500 zł dla przedsiębiorców, upłynęło co najmniej 30 dni od terminu płatności i 30 dni od wysłania przez wierzyciele wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania danych dłużnika do konkretnego BIG.

 

FATCA

FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act) to amerykańska regulacja nakładająca na zagraniczne (czyli nieamerykańskie) instytucje finansowe obowiązek przekazywania lokalnym władzom podatkowym określonych informacji o rachunkach prowadzonych dla podatników USA. Rządy Polski i Stanów Zjednoczonych umowę w sprawie FATCA podpisały 7 października 2014. Przepisy FATCA dotyczą głównie banków, funduszy inwestycyjnych i powierniczych, domów maklerskich oraz zakładów ubezpieczeń. FATCA ma przeciwdziałać ukrywaniu dochodów przez amerykańskich podatników.

 

CRS

CRS (ang. Common Reportinwg Standard) to standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. CRS wymaga zgłaszania i gromadzenia informacji dotyczących rezydencji podatkowej (miejsc, w których zobowiązani jesteśmy do płacenia podatków) przez instytucje finansowe na całym świecie. CRS nazywany bywa też EURO-FATCA, ponieważ standard stworzono na wzór amerykańskiej regulacji. CRS obowiązuje w Polsce od marca 2017 roku.

 

Jeśli na naszej liście zabrakło Wam jakiegoś pojęcia, napiszcie o tym w komentarzach.

Komentarze
Konto usunięte
‎20-12-2019 16:30

Po co się stosuje w dalszym ciągu NRB skoro można by nadawać odrazu IBAN, który jest krótszy i służył by w lepszym rozumieniu międzynarodowo?. W Niemczech z tego co robi N26 tez stosuje 26 cyfrowe NRB, a przecież można by krócej i odrazu bank by nie wymagał SWIFT/BIC 

 

Szczerze, to brakuje mi takiej typowej mapy, która objaśniała by w jaki sposób działa realizacja przelewu elixir, sepa i innych które są stosowane oraz zasady prowadzenia tego w Polsce jak i w krajach zachodnich. 

Użytkownik nie istnieje
Guru finansów
‎21-12-2019 16:23

IBAN składa się z przedrostka oraz numeru konta. W polskich kontach jest to PL i 26 cyfr konta. Czyli w sumie numer konta IBAN jest dłuższy niż NRB. Każdy bank ma swój osobny kod BIC/SWIFT. Na jego podstawie jest też identyfikowany przelew zagraniczny. Być może w przyszłości coś się zmieni.

Na stronie Krajowej Izby Rozliczeniowej są ogólne informacje na temat przelewów w Polsce https://www.banki.kir.pl/ Na naszej stronie internetowej podajemy informacje o przelewie walutowym https://www.ing.pl/indywidualni/bankowosc-internetowa/przelewy/przelew-walutowy oraz przelewie SEPA https://www.ing.pl/indywidualni/bankowosc-internetowa/przelewy/przelew-europejski-sepa

Przekazałam Twoją propozycję utworzenia mapy przelewów na naszej Społeczności.

MonikaC
Guru finansów
Guru finansów icon
507
102
04-09-2015