Energooszczędny dom w 3 krokach. Dobieramy instalację

W czasach, gdy ceny za energię dynamicznie rosną, a rezerwy węgla, gazu i oleju maleją, coraz ważniejsze stają się alternatywne źródła energii, dostępne w nadmiarze i szybko odnawialne. Inwestycja w instalacje pozyskujące energię ze źródeł alternatywnych gwarantuje niższe koszty utrzymania domu niż tradycyjne systemy ogrzewania. Na które urządzenia warto zwrócić uwagę, aby cieszyć się w pełni komfortowym i oszczędnym w eksploatacji budynkiem?

Pompa ciepła

Urządzenia nazywane pompami ciepła na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, wykorzystują energię cieplną zakumulowaną w gruncie, wodzie lub w powietrzu. Pompę ciepła można porównać do lodówki czy klimatyzatora, bo w gruncie rzeczy zasada działania tych urządzeń jest identyczna, lecz z odwrotnym kierunkiem działania. Odbiór energii z dolnego źródła i przekazanie jej do górnego uzyskuje się dzięki sprężaniu pary czynnika chłodniczego – w wyniku wzrostu ciśnienia rośnie też jego temperatura. Choć pozyskiwana energia jest darmowa – do napędu sprężarki wymagana jest energia elektryczna, stąd opłacalność  stosowania pompy ciepła rośnie, im mniejsza różnica miedzy dolnym a górnym źródłem ciepła.

Rosnącą popularnością cieszą się powietrzne pompy ciepła, potrafiące ogrzewać pomieszczenia i przygotowywać ciepłą wodę użytkową, na rynku dostępne są również pompy powietrzne służące wyłącznie do przygotowania c.w.u. których koszt nie przekracza 10 tys. zł. – to kwota porównywalna z zakupem instalacji z kolektorami słonecznymi dla trzyosobowej rodziny. Podobnie jak one, dostarczaną energię cieplną zakumulowaną w powietrzu – lecz nie pochodzącą bezpośrednio z promieniowania słonecznego. Dzięki zastosowaniu pompy ciepła roczny koszt przygotowania c.w.u. staje się niższy o kwotę porównywalną z oszczędnościami wynikającym z zastosowania kolektorów. Choć powietrzna pompa ciepła pobiera energię elektryczną, to w przeciwieństwie do kolektorów działa także w nocy i przy zachmurzonym niebie – pozyskując więcej energii cieplnej.

Różnice w kosztach ogrzewania pompą powietrzną i gruntową są zdecydowanie niższe w porównaniu do paliw stałych. Osobom którym zależy wyłącznie na niższych opłatach miesięcznych nie powinny mieć wątpliwości, że zaoszczędzą więcej wybierając pompę gruntową – jeżeli mają odpowiednie warunki wokół domu do jej zainstalowania. Średnie koszty ogrzewania i przygotowania c.w.u. gruntową pompą ciepła budynku o pow. 160 m2, i bardzo dobrej izolacyjności cieplnej kształtują się na poziomie 2 tys. rocznie*. Choć inwestycja w pompę ciepła do najtańszych nie należy, uzyskujemy znacznie niższe rachunki za ogrzewanie domu, warto dodać że ceny paliw stałych i nośników energii z biegiem lat rosną – dlatego nie odczujemy tego tak dotkliwie wykorzystując pompy ciepła.

Kolektory słoneczne

Instalacja solarna wykorzystująca promieniowanie słoneczne pozwala zaopatrzyć dom w czystą i darmową energię cieplną. Kolektory słoneczne używane są głównie do podgrzewania wody użytkowej oraz wody basenowej, rzadziej do wspomagania ogrzewania budynku – jeżeli kolektory słoneczne mają dostarczać energię w ilości umożliwiającej działanie instalacji do ogrzewania pomieszczeń, trzeba ich zainstalować więcej niż do wspomagania instalacji przygotowującej wyłącznie ciepłą wodę użytkową. Z tego powodu system wspomagania energią słoneczną działania instalacji ogrzewającej pomieszczenia jest znacznie droższy, a przez to jego zastosowanie jest uznawane za mniej opłacalne.

Pomimo że Polska nie należy do silnie nasłonecznionych miejsc, to przyjmuje się zwykle, że kolektory słoneczne zaspokajają ponad połowę rocznego zapotrzebowania na energię potrzebną do przygotowywania w domu ciepłej wody użytkowej. Choć uzyskanie tak dobrego wyniku wymaga starannego zaprojektowania, wykonania i wyregulowania instalacji – to inwestycja w kolektory słoneczne jest zdecydowanie atrakcyjniejsza w porównaniu do standardowych produktów inwestycyjnych. Uzyskane oszczędności w ujęciu rocznym są większe niż osiągane zyski pochodzące z lokat, nie przynosząc ryzyka strat jak w przypadku funduszy czy akcji giełdowych.

Biomasa

Wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych niekoniecznie musi się kojarzyć z inwestycją w drogie urządzenia. Wyjątkiem jest biomasa która stanowi tanią i ekologiczną alternatywę dla węgla i paliw płynnych. Emisja dwutlenku siarki podczas jej spalania jest o wiele mniejsza niż w przypadku spalania węgla, zaś bilans dwutlenku węgla jest równy zeru. Zaletą inwestycji w biomasę są stosunkowo niewielkie koszty eksploatacji (biomasa to często tani materiał odpadowy), uzależnione zarówno od rodzaju biomasy, jak i typu kotła. Spalając biomasę, pozyskujemy dużą ilość ciepła, dlatego jest ona atrakcyjnym paliwem do kotłów grzewczych. Biomasą powszechnie stosowaną jako paliwo do kotłów jest przede wszystkim drewno i jego odpady oraz słoma i specjalnie uprawiane rośliny energetyczne. Coraz większą popularnością cieszą się małe granulki z trocin do których należą pellety i brykiety, są one łatwe w transporcie, magazynowaniu oraz użytkowaniu, a przede wszystkim pozwalają obniżyć koszty ogrzewania. Zatem nic w tym dziwnego, że konkurują coraz częściej z węglem. Do efektywnego spalania paliwa sprzedawane są specjalnie produkowane w tym celu kotły na biomasę ze zintegrowanymi zasobnikami, których pojemność umożliwia umieszczenie paliwa wystarczającego na kilka dni.

*Gruntowa pompa ciepła – taryfa G12, cena noc/dzień – 0,36 zł/0,58 zł (w proporcji 60/40 proc.), zużycie energii c.o. i c.w.u – 4900 kWh rocznie


Za długie? Tutaj artykuł w pigułce >>

Wbrew pozorom bardzo dobra izolacja ścian zewnętrznych nie decyduje o pełnej energooszczędności naszego domu, dlatego niezbędnym uzupełnieniem są nowoczesne instalacje energooszczędne. Na rynku znajdziemy szereg urządzeń pozyskujących odnawialną energię z otoczenia, pozwalając cieszyć się komfortowym i oszczędnym w eksploatacji budynkiem.

  • Urządzenia grzewcze jakim są pompy ciepła potrafią wygenerować znaczną ilość ciepła przy obniżonych kosztach. Chociaż pompy ciepła zasilane są energią elektryczną, to koszt ogrzewania domu jest znacznie mniejszy niż przy ogrzewaniu tradycyjnym.
  • Pompy ciepła najlepiej sprawdzają się w budynku energooszczędnym, charakteryzującym się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię.
  • Prawidłowo zaprojektowany system kolektorów słonecznych może obniżyć koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej o 60 proc. w skali roku. W zależności od sposobu podgrzewania zastosowanie kolektorów przekłada się na zmniejszenie zużycia gazu ziemnego, oleju opałowego, energii elektrycznej czy węgla kamiennego.
  • Inwestowanie w instalację solarną jest korzystne i perspektywiczne (w związku ze wzrostem cen energii).
  • Biomasa jest rozsądną alternatywą dla najpopularniejszego u nas paliwa – węgla. Najwygodniejsze są pellety, czyli granulat drzewny. Oprócz ekologii, gwarantują tanie ogrzewanie domu, a także czystą kotłownię.

 

Źródło zdjęcia: fotolia.com