500 plus a podatki i finanse

Od wielu miesięcy jesteśmy świadkami zaciętej dyskusji na temat tego, jak dokładnie ma wyglądać program Rodzina 500 plus – jak będzie obliczany dochód, czy wpłynie na pozostałe formy pomocy i jak będzie traktowany w kontekście innych świadczeń czy rozliczeń. Z dniem kiedy ustawa ujrzała światło dzienne, skończyły się spekulacje i niedomówienia, a rodziny wiedzą już czego sięspodziewać.

500 zł, 800 zł, 1200 zł – brutto czy netto?

Pierwsza i najważniejsza kwestia – 500 zł, które otrzymają rodziny jest kwotą nieopodatkowaną. Co to oznacza w praktyce? Że na jedno dziecko dostaniemy dokładnie 500 zł, „na rękę”.  Od tej kwoty nie będą odprowadzane żadne składki.

Kwota ta może ulec waloryzacji i się zmienić. Według danych, które podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej średnie wydatki na osobę w rodzinie z trójką dzieci wynoszą 504 zł. Dlatego też taka jest wysokość kwoty, jaką można uzyskać w programie. Za 3 lata, czyli w 2019 roku planowane jest ponowne obliczenie tej sumy, uwzględniające aktualną sytuację i poziom cen.

Wiele nieścisłości pojawia się również przy podawaniu kwoty maksymalnej przy obliczaniu kryterium dochodowego w przypadku pierwszego czy jedynego dziecka. Czy 800 zł (1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) na jedną osobę wyrażone jest kwotą netto czy brutto? Według założeń programu, ten maksymalny dochód rodziny liczony na osobę jest wyrażony w kwocie netto.

Złóż wniosek "500 plus" przez bankowość internetową ING

Co składa się na dochód na członka rodziny?

Kwota ta jest liczona z kilku źródeł:

  • dochód do opodatkowania, pomniejszamy o koszty jego uzyskania, podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  • przychody z umów dzierżawy, najmu czy podnajmu, pomniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie,
  • dochody z gospodarstw rolnych, za które odprowadzany jest podatek rolny, a także te, które są uzyskiwane w innych krajach, również pomniejszone o odpowiednie składki,
  • świadczenia rodzinne, a także dochody niepodlegające opodatkowaniu lub z niego zwolnione, czyli np. renty, emerytury, ryczałt energetyczny, alimenty od byłego partnera, stypendia doktoranckie czy zasiłki chorobowe.

Powyższe dochody członków rodziny dzielone są przez liczbę osób, która się z nich utrzymuje. Warto wspomnieć, że do obliczeń bierzemy pod uwagę także dzieci między 18 a 25 rokiem życia, które również są na utrzymaniu rodziców. W przypadku więc gdy rodzina składa się z rodziców i dwójki dzieci, z których jedno jest pełnoletnie, dochód obliczany na członka rodziny będzie dzielony pomiędzy 4, a nie 3 osoby.

Więcej o programie "Rodzina 500 plus"

500 plus a ulgi

W związku z pojawieniem się programu, nie znikną inne udogodnienia dla tych, którzy posiadają dzieci. Chodzi tutaj chociażby o ulgę prorodzinną, dzięki której można odliczyć rocznie ponad 1000 zł na jedno dziecko. Dodatkowe 500 zł wpływające do budżetu rodzinnego niczego tutaj nie zmieni.  Kwota ta jest kwotą nieopodatkowaną, a osoby, które ją otrzymają nie będą musiały wykazywać jej w rozliczeniu rocznym. Dotychczasowe formy nie zostaną zniesione czy zmienione.