500 plus a inne świadczenia - sprawdź, kiedy dodatek nie będzie przyznany

Program 500 plus skierowany jest do wszystkich rodzin, które posiadają więcej niż jedno dziecko, a także do tych, które mają trudną sytuację materialną.  Czy zmieni to cokolwiek w przyjmowaniu dotychczasowych świadczeń? Okazuje się, że obie te grupy, po spełnieniu określonych warunków, mogą bez przeszkód przyjmować jednocześnie np. zasiłek rodzinny czy świadczenia opiekuńcze i uczestniczyć w programie 500 plus.

500 zł na dziecko to świadczenie, które ma być częścią polityki prorodzinnej, a więc ma zwiększyć liczbę narodzin dzieci w Polsce. Obecnie mamy sytuację, w której nasze społeczeństwo starzeje się. Program 500 plus ma polepszyć sytuację finansową rodzin w Polsce, a tym samym – zapewnić im większą stabilność, dzięki czemu chętniej będą oni decydować się na kolejne dzieci.

Program, a dotychczasowe świadczenia

Mając to na uwadze, program nie będzie wpływał na dotychczasowe świadczenia – rodzinne, socjalne, z funduszu alimentacyjnego, stypendiów szkolnych i studenckich, dodatków mieszkaniowych, które są zupełnie odrębnym rodzajem pomocy.

W związku z tym osoby, które otrzymują zasiłek rodzinny, opiekuńczy czy dodatki mieszkaniowe nie mają powodów do obaw. Dodatkowe 500 zł w portfelu rodzinnym nie będzie wliczane do dochodów w sytuacji, kiedy starają się o inną pomoc. W związku z tym rodziny dostaną dodatkowe pieniądze, nie tracąc przy tym dotychczasowych świadczeń.

Złóż wniosek "500 plus" przez bankowość internetową ING

Jeśli posiadamy w rodzinie dziecko niepełnosprawne nadal możemy otrzymywać zarówno dodatki do zasiłku, jak i świadczenia opiekuńcze. Różnica dotyczy jedynie wysokości progu dochodowego dla osób, które starają się otrzymać pieniądze z programu 500 plus na pierwsze lub jedyne dziecko. Mając przynajmniej jedno dziecko niepełnosprawne, dopuszczalny maksymalny dochód na jednego członka rodziny jest większy niż w innych przypadkach i wynosi 1200 zł.

Wnioskować o 500 zł mogą też rodzice dzieci do 18 roku życia, opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni – niezależnie czy pozostaje się w związku czy jest się samotną matką czy ojcem. Jeśli opiekę sprawuje obydwoje rodziców – świadczenie dostanie tylko jedno z nich.

Dobrą wiadomością jest natomiast to, że dzieci przebywające w rodzinie zastępczej czy rodzinnym domu dziecka również będą mogły liczyć na wsparcie. W tym przypadku opiekunowie dostają dodatkowe 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia, niezależnie od dochodów. Wnioski mogą być w tym przypadku składane w powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Kiedy 500 złotych nie będzie przyznane?

Bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy samotnych rodziców, którzy chcą ubiegać się o świadczenie dla pierwszego lub jedynego dziecka. Jeśli nie zostały jeszcze zasądzone alimenty, wówczas nie jest możliwe uzyskanie świadczenia na to dziecko. Wyjątkami są między innymi sytuacje, w których drugi rodzic nie jest znany, nie żyje lub jeśli sąd uznał, że dziecko jest na utrzymaniu tylko jednego z rodziców. Warto też wspomnieć, że alimenty, które otrzymuje dziecko wliczają się do ogólnej kwoty dochodu, a więc mogą przyczynić się do nieprzyznania świadczenia ze względu na wyższy niż dopuszczalny dochód na jednego członka rodziny.

Więcej o programie "Rodzina 500 plus"

Co istotne - jeśli rodzice pracują za granicą i pobierają tam podobne świadczenie na swoje dzieci, wówczas nie mogą starać się o przyznanie 500 zł w Polsce.


Okazuje się, że program Rodzina 500 plus to wyraźna pomoc dla również tych rodzin, którym przysługują już inne świadczenia. 500 zł, które otrzymają rodzice na swoje dzieci nie będzie uwzględniane przy obliczaniu kryterium dochodowego innych form pomocy. Będzie to dodatkowy zastrzyk gotówki, który z pewnością zapewni większą stabilność finansową wielu potrzebującym rodzinom.

Komentarze