500 plus: najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Program 500 plus to pierwszy zakrojony na tak szeroką skalę program pomocy rodzinie. Jego wprowadzenie spotkało się z dużymi nadziejami rodziców. Pieniądze, które mogą otrzymać z pewnością okażą się niezwykle pomocne, bez względu na to, czy zostaną wydane na bieżące potrzeby, czy na planowanie przyszłości potomków. Ponieważ zasady udzielenia świadczenia nie dla wszystkich są jasne, przygotowaliśmy serię pytań i odpowiedzi, które powinny rozwiać wszystkie wątpliwości związane z programem.

Na co można wydać pieniądze z 500 plus?
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie określa, na co można wydać pieniądze. To zależy od potrzeb rodziny. Osoby w cięższej sytuacji materialnej z pewnością przeznaczą te środki na bieżące wydatki, spłatę długów, a także zapewnienie wyższego poziomu życia swoim dzieciom. Osoby, które zarabiają więcej mogą te pieniądze oszczędzać, np. na przyszłe mieszkanie dziecka czy inne wydatki. W takim przypadku będzie można środki z programu umieścić np. na bankowej lokacie.

Czy ktoś będzie kontrolował sposób w jaki wydawane będą pieniądze z programu 500 plus?
Tak, jeśli np. pomoc społeczna dostanie taki sygnał i uzna, że przekazane środki są marnotrawione lub wydawane niezgodnie z ich przeznaczeniem, np. na alkohol. W takiej sytuacji może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Takiej rodzinie grozi pozbawienie prawa do otrzymywania świadczenia w części lub całości. Alternatywą dla tego, dosyć radykalnego, rozwiązania jest możliwość otrzymywania świadczenia w formie rzeczowej lub opłacania konkretnych usług.

Złóż wniosek "500 plus" przez bankowość internetową ING

Czy można otrzymać 500 zł na niepełnoletnie dziecko, które jest już w związku małżeńskim?
W takiej sytuacji świadczenie nie zostanie przyznane. Niepełnoletnie dziecko, które zawarło związek małżeński ma już swoją własną rodzinę, stąd nie zostanie objęte planem 500 plus jako potomstwo.

Czy świadczenie zostanie przyznane jeśli niepełnoletnie dziecko ma własne potomstwo i wciąż mieszka z własnymi rodzicami?
Jeśli dotychczas przysługiwało świadczenie, to narodziny wnuka niczego nie zmienią. Dodatkowo, po spełnieniu kryterium dochodowego, potomkowi również może należeć się świadczenie na swoje dziecko.

Czy można otrzymać świadczenie na dziecko przebywające w schronisku dla nieletnich?
Nie, świadczenie nie jest przyznawane w sytuacji, kiedy dzieci przebywają w instytucji zapewniającej im całodobową opiekę i utrzymanie, a więc m.in. w szkole wojskowej, zakładzie poprawczym, domu pomocy społecznej czy właśnie w schronisku dla nieletnich.

Jak rozumieć pojęcie „pierwszego dziecka”?
To najstarsze lub jedyne dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia.

Jeśli dziecko kończy 18 lat w kwietniu 2016 roku, to czy można ubiegać się o świadczenie?
Tak, można ubiegać się wtedy o świadczenie. Zostanie ono wtedy wypłacone z wyrównaniem do kwietnia.

Czy do dochodu wliczane są tylko dzieci do 18 roku życia?
Nie, licząc dochód bierzemy pod uwagę również dzieci do 25 roku życia, które pozostają na utrzymaniu rodziców.

Co w przypadku gdy w rodzinie jest dwójka dzieci, ale jedno z nich jest już pełnoletnie?
Pieniądze będą przyznane tylko wtedy, gdy zostanie spełnione kryterium dochodowe, czyli maksymalnie 800 zł na osobę (1200 zł w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym). Pełnoletnie potomstwo liczy się jako członek rodziny do obliczania dochodu.

Czy złożenie wniosku jest płatne?
Nie, wniosek jest bezpłatny i będzie bezpłatny. Jeśli ktoś oferuje jego płatną wersję, jest to próba oszustwa.

Za jaki rok podajemy dochody?
W roku 2016 wyjątkowo dochody podajemy za rok 2014.

Czy kwota 500 zł może się zmienić?
Tak, może się zmienić pod wpływem zmiany poziomu cen i dochodów. Kwota ta ma być weryfikowana co 3 lata z uwzględnieniem poziomu inflacji.

Czy 500 zł z programu „500 plus” wpłynie na otrzymywanie innych świadczeń?
Nie, pieniądze otrzymywane w ramach tego programu nie będą wliczane do dochodu przy staraniu się o innego rodzaju świadczenia.

Czy progi dochodowe, uprawniające do otrzymania 500 zł będą się zmieniać?
Tak, będą aktualizowane i dostosowywane co 2 lata.

Co w przypadku osób, którym dochód się zmienia?
Dochód będzie obliczany tak, jak to robi się w przypadku świadczeń rodzinnych. A więc podstawą będzie uzyskiwany dochód z roku bazowego, czyli 2014. Jeśli ten dochód się zmienił i jest nieaktualny, wtedy nie będzie on wliczany do dochodu rodziny, ponieważ jest on utracony. Weryfikacją takich sytuacji będą zajmowały się odpowiednie organy gminne – urzędy miast i gmin lub ośrodki pomocy społecznej. Decyzje takie będą rozstrzygane w zależności od indywidualnej sytuacji.

Co z tymi, którzy nieznaczenie przekroczą dopuszczalny próg dochodowy?
Niestety, w takiej sytuacji świadczenie nie będzie wypłacane. Nawet jeśli próg został przekroczony o 1 grosz.

Co z ludźmi zadłużonymi? Czy komornik może zająć świadczenie 500 plus?
Świadczenie samo w sobie nie podlega egzekucji sądowej czy administracyjnej. Komornik nie może więc zająć go bezpośrednio. Niemniej jednak, jeśli rodzice są zadłużeni, świadczenie bezpieczniej odebrać w gotówce. Pieniądze znajdujące się już na koncie dłużnika mogą zostać zajęte, bo brak mechanizmu, który sprawdzałby skąd dokładnie pochodzą.

Co z osobami, które pobierają zasiłek rodzinny za granicą, czyli tam, gdzie pracują?
Jeśli rodzina pobiera podobne świadczenie za granicą, to nie może pobierać go również w Polsce.

Kto otrzyma 500 zł, jeśli rodzice są po rozwodzie?
Otrzyma je ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W sytuacji, kiedy rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem, wtedy świadczenie również będzie proporcjonalnie podzielone.

Jeśli w kwietniu złożę wniosek, to kiedy dostanę świadczenie?
Instytucje będą miały 3 miesiące na wypłacenie świadczenia. Pierwsze wypłaty będą miały miejsce prawdopodobnie w maju.

Na jaki okres przyznawane jest świadczenia?
Świadczenie jest przyznawane na rok. Musi być też odnawiane co roku.

Więcej o programie "Rodzina 500 plus"

Od kiedy można składać wnioski?
W 2016 roku wnioski można składać od 1 kwietnia. Warto złożyć je przed 30 czerwca, ponieważ to ostateczny termin, kiedy zostanie nam przyznane również wyrównanie od kwietnia. Później, od 1 lipca będziemy mogli ubiegać się o świadczenie od tego miesiąca, w którym złożyliśmy wniosek. Pierwsze świadczenie (za wniosek z 2016 roku) będzie przyznawane do 30 września 2017. W następnych latach wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku, a świadczenie będzie wypłacane w okresie od 1 listopada do 31 października.

Kiedy wypłacane będą pieniądze?
Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 roku, do 10 dnia miesiąca włącznie, to decyzja i ewentualna wypłata nastąpi do końca bieżącego miesiąca. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony po 10 dnia danego miesiąca, to pieniądze zostaną przyznane do ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za poprzedni.

W jaki sposób liczy się dzieci z tzw. rodzin patchworkowych?
Jeśli rodzice, prócz dzieci z innych związków, wychowują jeszcze wspólne dzieci, wtedy do rodziny będą wliczane wszystkie ich dzieci.

Czy obcokrajowcy również mogą liczyć na pomoc?
Tak, mogą liczyć na pomoc, jeśli nie pobierają podobnego świadczenia w państwie, z którego pochodzą. Inaczej sytuacja wygląda z obcokrajowcami pochodzącymi spoza Unii Europejskiej. W tych przypadkach nie następuje wymiana świadczeń, jednak do przyznania świadczenia potrzebna jest karta pobytu, prawo pracy, a dzieci muszą mieszkać na terenie Polski.

Kto może pomóc w wypełnieniu wniosków?
Pomocy udzielą urzędnicy, którzy będą przyjmować wnioski – chociażby w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej lub innych instytucjach za to odpowiedzialnych. Wnioski można złożyć też za pomocą internetowego konta bankowego.

Kto może pomóc w odpowiedzi na wątpliwości dotyczące problemów?
W każdym urzędzie wojewódzkim uruchomiono specjalne infolinie. Można tam zadawać pytania w godzinach pracy urzędów. Warto sprawdzić też strony internetowe danej gminy.

Komentarze