O bk91

bk91
0 Polubień
0 Rozwiązań
5 Postów
Re: Kredyt na oprocentowanie stałe a wakacje kredytowe

W tym zapisie:

 

12) dodaje się art. 70a w brzmieniu:

„Art. 70a. Przepis art. 73 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 38, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do kredytu hipotecznego, którego spłatę zawieszono przed dniem wejścia w życie mniejszej ustawy na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 38.”;

 

 

 

 

0
bk91
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
Re: Kredyt na oprocentowanie stałe a wakacje kredytowe

Niestety poprawka zmieniła sporo (taki był jej cel), a rzecznik finansowy musi na jakieś podstawie podważyć decyzje banku. 

 

W ustawie był zapis:

11. 

"Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu."

Teraz jest zapis:

"Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się

...
0
bk91
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
Re: Kredyt na oprocentowanie stałe a wakacje kredytowe

Ja dostałem odmowę bo prezydent podpisał 26 sierpnia poprawkę do ustawy o wakacjach kredytowych 

5
bk91
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
Re: Data przejścia na zmienny wibor a wakacje kredytowe

W ustawie jest taki zapis:

11. Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres
kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres
zawieszenia spłaty kredytu.

 

Jednym z terminów w umowie jest data przejęcia na zmienne stopy.

0
bk91
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
Data przejścia na zmienny wibor a wakacje kredytowe
Witam,
Czy w przypadku skorzystania z wakacji kredytowych w przypadku kredytu na stałym oprocentowaniu to data przejścia na zmienny wibor przesunie się o czas wakacji kredytowych, tzn 5 lat od daty podpisania kredytu + max 8 miesięcy wakacji kredytowych?
36
bk91
Doradca z ambicjami I
Doradca z ambicjami I icon
Publiczne statystyki
Data rejestracji ‎13-07-2022 22:25
Data ostatnich odwiedzin ‎29-09-2023 13:50
Łączna liczba zamieszczonych wiadomości 5
Posty, które lubię