Rusza Program Grantowy ING Banku Śląskiego

Jesteś start-uperem albo młodym naukowcem w trakcie studiów lub krótko po ich ukończeniu? Ekologia wpisana jest w Twoje DNA i masz pomysł, jak zapewnić czystą i dostępną energię? W takim razie udział w Programie Grantowym ING może być dla Ciebie niepowtarzalną szansą na realizację marzeń. Pula nagród to aż 1 milion złotych!

 

Dlaczego uruchomiliśmy Program Grantowy ING?

 

Troska o środowisko naturalne i jakość życia przyszłych pokoleń to jeden z najważniejszych długoterminowych celów ING Banku Śląskiego i całej grupy ING. Nasze proekologiczne zaangażowanie odzwierciedla zarówno przygotowana dla klientów oferta produktów i usług (ekofinansowanie), jak i szereg większych i mniejszych inicjatyw. Chcemy działać konsekwentnie, skutecznie i transparentnie, dlatego w połowie 2021 roku podpisaliśmy Deklarację Ekologiczną. Zobowiązaliśmy się w niej m.in. do:

 • osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku,
 • przeznaczenia 5,3 mld zł na projekty ekologiczne w obszarze korporacyjnym,
 • przekazania 2 mln zł rocznie na program grantowy dla start-upów i młodych naukowców na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju.

 

„Od wielu lat promujemy rozwiązania związane ze zrównoważonym rozwojem. Wprowadzamy do oferty produkty wspierające działania proekologiczne i odpowiedzialnie zarządzamy ryzykiem środowiskowym. Dzielimy się z klientami naszą wiedzą i doświadczeniem. Teraz chcemy również zachęcać do działań na rzecz środowiska start-upy i młodych naukowców. W ogłoszonej w połowie 2021 roku Deklaracji Ekologicznej zobowiązaliśmy się do przekazania 2 mln zł na program grantowy dla tej grupy, na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Najlepsze projekty będziemy nagradzać w konkursach organizowanych dwa razy do roku. Wierzymy, że wspólnymi działaniami, z wykorzystaniem technologii i innowacyjnych rozwiązań, możemy wiele osiągnąć” - Joanna Erdman, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego

 

Jak powstał Program Grantowy ING?

 

Opracowanie koncepcji i struktury Programu Grantowego ING poprzedziły zakrojone na szeroką skalę badania odnośnie do  potrzeb start-upów i naukowców tworzących rozwiązania z obszaru ESG (Environmental, Social & Corporate Governance). Z przeprowadzonych rozmów dowiedzieliśmy się, że tego typu działania wciąż realizowane są na niedojrzałym rynku - zapotrzebowanie i odpowiednia mentalność nadal dopiero się tworzy, a pionierzy muszą przecierać szlaki. Dodatkowymi trudnościami są wysokie „koszty wejścia”, przez co wielu innowatorów nie może działać samodzielnie, oraz rozproszenie wiedzy, które utrudnia dzielenie się doświadczeniem i osiągnięciami. Dlatego powołaliśmy program, który w najlepszy możliwy sposób odpowie na te właśnie wyzwania.

 

Budując założenia programu przeprowadziliśmy wiele badań i rozmów ze start-upami i naukowcami – stworzyliśmy koncepcję konkursu adresującą potrzeby i oczekiwania tej grupy. Uwzględniliśmy elementy, które są dla nich istotne, m.in. warsztaty, mentoring, działania promocyjne. Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie przyczynimy się do popularyzacji rozwiązań w zakresie czystej i dostępnej energii oraz myślenia nastawionego na rozwijanie innowacji w obszarze ESG.” - Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief Innovation Officer ING Banku Śląskiego

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Konkurs skierowany jest do start-upów i naukowców w trakcie studiów i do 5 lat po ich ukończeniu na dowolnym poziomie. W pierwszej edycji postanowiliśmy skoncentrować się na 7. celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ - poszukujemy rozwiązań odpowiadających na wyzwanie: „Jak możemy zapewnić czystą i dostępną energię?”. Do udziału w konkursie można więc nadsyłać projekty m.in. z zakresu poprawy efektywności energetycznej, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii czy  zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Zgłoszone rozwiązania powinny być już przetestowane z klientami lub potwierdzone badaniami naukowymi.

 

Jak zgłosić swój projekt do konkursu?

 

Rozwiązania możecie zgłaszać przez formularz dostępny na stronie internetowej www.ing.pl/programgrantowy. Znajdziecie tam również regulamin oraz szczegółowe informacje o konkursie.

 

Jaki jest harmonogram konkursu?

 

 • Nabór zgłoszeń trwa od 4 kwietnia do 30 maja 2022 roku włącznie.
 • Selekcja zgłoszeń przebiegać będzie od 23 maja do 3 czerwca.
 • Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 6 czerwca 2022 roku.
 • Od 13 do 24 czerwca finaliści będą mogli brać udział w specjalnie dla nich przygotowanych warsztatach rozwojowych.
 • 27 czerwca 2022 odbędzie się gala finałowa i poznamy zwycięzców konkursu.
 • W kolejnych tygodniach zaplanowaliśmy dla zwycięzców indywidualny mentoring oraz promocję ich rozwiązań w mediach.

 

Kto wyłoni zwycięzców konkursu?

 

Do kapituły konkursu powołaliśmy cenionych ekspertów z obszaru finansów, energetyki, technologii i ekologii:

 • Mariusz Śpiewak - Consulting Leader PWC;
 • Dariusz Sokulski - Head of Energy & Performance Services Siemens;
 • Iwona Sierżęga - Członek Zarządu Polenergia;
 • Dr Maciej Kawecki - Prezes Instytutu Lema, Dziekan WSB w Warszawie;
 • Mirosław Poppé - Prezes Zarządu Fundacji WWF Polska;
 • Kamil Wyszkowski - Prezes Rady UN Global Compact Network Poland
 • ING Bank Śląski reprezentować będą: Prezes Zarządu Brunon Bartkiewicz, Wiceprezesi Zarządu Joanna Erdman, Ewa Łuniewska, Sławomir Soszyński oraz Chief Innovation Officer Małgorzata Jarczyk-Zuber.

 

Jakie nagrody czekają na najlepszych?

 

Pula nagród pierwszej edycji konkursu wynosi 1 mln złotych. Pieniądze na dalszy rozwój projektów będą rozdysponowane w następujący sposób:

 • Pierwsze miejsce - 400 tys. zł.
 • Drugie miejsce - 300 tys. zł.
 • Trzecie miejsce - 150 tys. zł.
 • Możliwe nagrody specjalne - 150 tys. zł.

 

Dla finalistów konkursu przewidzieliśmy warsztaty tematyczne, podczas których uczestnicy dowiedzą się, jak rozwijać i prezentować swoje innowacyjne rozwiązania. Zwycięzcy, poza nagrodami pieniężnymi, będą mogli skorzystać z indywidualnego mentoringu, możliwości współpracy z inwestorami i firmami z portfolio ING Banku Śląskiego oraz promocji w mediach.

 

Dlaczego warto wziąć udział w Programie Grantowym ING?

 

Uczestnictwo w pierwszej tego typu inicjatywie w historii ING Banku Śląskiego to nie tylko szansa na uzyskanie znaczących funduszy na realizację swojego proekologicznego pomysłu. To okazja do zdobycia bezcennej wiedzy i biznesowych kontaktów. To perspektywa poznania interesujących ludzi i ich spojrzenia na problemy współczesnego świata. Jeżeli czujesz, że Twoje rozwiązanie na czystą i dostępną energię naprawdę może coś zmienić - nie czekaj, prześlij nam swoje zgłoszenie już dziś! Być może to właśnie o Twoim osiągnięciu już wkrótce będzie mówić cała Polska (i nie tylko).