Jesteś niepełnosprawny? To świadczenia dla ciebie - cz. 1

Ponad 80 proc. niepełnosprawnych żyjących w Polsce nie może podjąć pracy z uwagi na stan zdrowia. Takie osoby są nie tylko pozbawione możliwości zarobku, ale także ich koszty utrzymania są znacznie wyższe. Z pomocą przychodzą różne instytucje, które mogą odciążyć domowy budżet nawet o kilkanaście tysięcy złotych rocznie! Nie wszyscy są świadomi należącej im się pomocy i wsparcie często ich omija. Redakcja Zafinansowani.pl analizuje, na jaką pomoc mogą liczyć osoby niepełnosprawne.

W Polsce żyje około 3,3 mln osób niepełnosprawnych. Większość z nich z uwagi na stan zdrowia pozbawiona jest możliwości zarabiania pieniędzy, a więc nie są w stanie samodzielnie się utrzymać i godnie żyć. W samym 2014 roku z budżetu państwa na pomoc osobom niepełnosprawnym przeznaczono 14 mld złotych. Pomimo tak ogromnego wsparcia, nie wszyscy potrzebujący wiedzą gdzie go szukać. Tymczasem wsparcie, które na nich czeka może okazać się niezwykle pomocne.

Na jakie świadczenia można liczyć?

Świadczenia pieniężne, zniżki i ulgi oraz dofinansowania sprzętu niezbędnego do życia. W celu wyrównania poziomu życia osób dotkniętych kalectwem przyznaje się świadczenia pieniężne, wśród których najczęściej pobieranym jest zasiłek pielęgnacyjny. Wysokość tego świadczenia wynosi 153 zł miesięcznie i jest niezależna od wysokości dochodów. Inne świadczenia to m.in. dodatek pielęgnacyjny dodawany do emerytury lub renty, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne i renta socjalna, która wynosi 844,45 zł. Również rodzicom dzieci wymagających stałej lub długotrwałej opieki w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji należy się świadczenie pielęgnacyjne, którego wysokość wynosi obecnie

520 zł. Warto zaznaczyć, że nie każda osoba niepełnosprawna może skorzystać z wszystkich z powyższych świadczeń. Zależy to od stopnia niepełnosprawności, indywidualnych potrzeb, a w niektórych przypadkach brana jest pod uwagę także sytuacja finansowa. Od niedawna niepełnosprawni studenci mogą liczyć także na wsparcie z uczelni, które zapewniają swoim studentom specjalne stypendia. Średnia wysokość stypendium specjalnego w 2014 roku wyniosła około 260 zł. 

Zniżki na bilety i rachunki

Niepełnosprawni mogą także korzystać z wielu ulg od państwa i prywatnych firm. Ustawowo przysługuje im m.in. zwolnienie z obowiązku płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego, zniżki na bilety MPK, PKP i PKS, których wysokość również uzależniona jest m. in. od stopnia niepełnosprawności. Również niektóre firmy oferują niepełnosprawnym klientom spore zniżki, dzięki którym są w stanie zaoszczędzić nieco środków do życia – jedna z największych firm telekomunikacyjnych działających na terenie Polski oferuje niepełnosprawnym klientom 50 proc. zniżki w opłacie aktywacyjnej i abonamentowej.

Wyższe koszty utrzymania wynikają także z konieczności zaopatrzenia w sprzęt ułatwiający życie osobom dotkniętym kalectwem, np. przyrządy rehabilitacyjne, protezy i inne urządzenia, dzięki którym życie osoby niepełnosprawnej staje się normalniejsze. Niepełnosprawni mogą ubiegać się o ich dofinansowanie. Wsparcie dotyczy także sprzętu znoszącego bariery techniczne, społeczne i komunikacyjne i może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Dla niepełnosprawnych poruszających się samochodami przewidziane są także częściowe pokrycia kosztów przystosowania pojazdu do warunków kierowcy, karty parkingowe pozwalające parkować w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach, a nawet częściowe pokrycie kosztów zakupu nowego auta. Za wsparcie tego typu odpowiedzialne są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, i właśnie tam należy się po nie zgłosić.

A jak pomaga Unia?

Osoby niepełnosprawne wspierane są także z funduszy Unii Europejskiej. Na taką pomoc mogą liczyć studenci, dla których przewidziany jest zwrot opłat za czesne, a także dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, który wynosi około 1000 zł. Natomiast niepełnosprawni przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania ze specjalnych dopłat, które znacznie ułatwią im wystartowanie z własnym biznesem – maksymalna wysokość takiej dotacji wynosi 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia, co na dzień dzisiejszy daje kwotę ponad 60 tys. zł. UE przeznacza także środki na dostosowanie infrastruktury miejskiej i budynków użyteczności publicznej tak, aby poruszanie się po nich było łatwiejsze dla osób niepełnosprawnych.

W ostatnich latach Polska coraz bardziej przybliża się do krajów Europy Zachodniej pod względem wsparcia osób niepełnosprawnych. Dzięki zmianie sposobu myślenia społeczeństwa, mogą znajdować zatrudnienie i rozwijać się w swoich miejscach pracy. Dzięki zmianom prawnym zatrudnianie osób niepełnosprawnych stało się korzystne także dla pracodawcy i nie naraża go już na dodatkowe koszty. Firma zatrudniająca osobę niepełnosprawną ma zagwarantowane miesięczne dofinansowanie do jej wynagrodzenia, zwrot kosztów przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy oraz zwrot kosztów związanych ze szkoleniem takiego pracownika. Natomiast wszelkie świadczenia pieniężne, ulgi oraz dofinansowania, z pewnością znacznie ułatwiają im codzienne życie. Szczegółowe informacje na temat świadczeń przysługującym osobom niepełnosprawnym oraz gdzie i jak się o nie ubiegać przedstawimy w kolejnych artykułach.


Za długie? Tutaj artykuł w pigułce >>

Niepełnosprawnym przysługuje różnego rodzaju pomoc finansowa. Bardzo często zdarza się, że informacje na temat przysługującego wsparcia giną w informacyjnym chaosie i pomoc po prostu przepada.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o świadczenia pieniężne (zasiłek pielęgnacyjny dodatek pielęgnacyjny dodawany do emerytury lub renty, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne, renta socjalna, renta inwalidzka), zniżki i ulgi (MPK, PKP, PKS, abonament RTV), a także dofinansowania do zakupu niezbędnego sprzętu (protezy, urządzenia ułatwiające życie, sprzęt rehabilitacyjny).

 

Źródło zdjęcia: fotolia.com