7 zasad savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością

W obecności osób z niepełnosprawnością zdarza nam się odczuwać zakłopotanie. Tymczasem, wystarczy znajomość kilku podstawowych zasad, aby wzajemne kontakty nie budziły w nas obaw i umożliwiały owocną współpracę.

 

Czy wiesz, że prawie 13% osób w całej Polsce to osoby z niepełnosprawnościami? To ok. 5 z 38 milionów mieszkańców naszego kraju, chociaż duża część z nich nie posiada prawnego potwierdzenia niepełnosprawności (ma je tylko ok. 3 mln osób)[1]. Niezależnie od tego, czy spotykamy w swoim otoczeniu osoby z niepełnosprawnością codziennie, czy sporadycznie - warto wiedzieć, co może nam pomóc i czego lepiej unikać, abyśmy mogli czuć się swobodnie w swoim towarzystwie.

7 zasad savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością:[2]

Osoby z niepełnosprawnością potrzebują czasem wsparcia i uwagi, aby pokonać bariery, z którymi spotykają się w życiu i w pracy. Tak samo ważna jest jednak dla nich nasza wyrozumiałość, zrozumienie i spojrzenie na daną sytuację nie tylko z własnego punktu widzenia. Przekonaj się, że to prostsze, niż może Ci się wydawać:

 1. Zapytaj, czy osoba z niepełnosprawnością potrzebuje Twojej pomocy, nie zakładaj niczego góry. Nie wyręczaj osób z niepełnosprawnością w wykonywanych czynnościach bez zapytania ich, czy tego potrzebują lub bez wyraźnej prośby z ich strony.
 2. Bądź ostrożny inicjując kontakt fizyczny, uprzedź osobę, której chcesz pomóc, zanim weźmiesz ją za rękę lub zbliżysz się do niej.
 3. Postaw na bezpośrednią i precyzyjną komunikację, rozmawiaj z osobami
  z niepełnosprawnością tak samo jak z każdym innym współpracownikiem, ale szanuj ich prywatność i przestrzeń osobistą. Wózek, na którym porusza się osoba
  z niepełnosprawnością należy do jej sfery osobistej. Nie powinniśmy go dotykać bez wyraźnej potrzeby.
 4. Bądź uprzejmy, staraj się spełniać prośby osób z niepełnosprawnością, które mogą udoskonalić Wasze działania i pracę nad konkretnym zadaniem.
 5. Pamiętaj o takcie, także w komunikacji – unikaj przestarzałych określeń (np. kaleka, inwalida), żargonów, eufemizmów (np. sprawny inaczej) lub kolokwializmów związanych
  z niepełnosprawnościami. Nie obawiaj się jednak używać zwykłych sformułowań – nie jest brakiem taktu np. powiedzenie osobie niewidomej „do widzenia”.
 6. Nie decyduj za osoby z niepełnosprawnościami co mogą, a czego nie powinny robić.
 7. Pamiętaj, że każda osoba z niepełnosprawnością (w zależności od jej rodzaju) może mieć inne potrzeby, dlatego staraj się być w stosunku do niej elastyczny i otwarty.

Nie każdy rodzaj niepełnosprawności jest widoczny

Dlatego starajmy się nie generować gotowych założeń i wytłumaczeń, gdy ktoś (bez widocznych powodów) poprosi nas o ustąpienie miejsca w zatłoczonym autobusie lub zapisanie informacji, które zostały wypowiedziane już kilka razy. Niepełnosprawnością może być przecież problem
z kręgosłupem, który utrudnia nam przyjmowanie tej samej postawy przez dłuższy czas, a to, że nie jest widoczny, nie musi oznaczać, że nie istnieje. Empatia i zdrowy rozsądek w ocenie sytuacji swojej
i innych to czynniki, które pomagają nam nie forsować na siłę tylko pozornie optymalnych dla wszystkich rozwiązań. Przyjazna postawa wobec innych ludzi pomoże nam czuć się dobrze w każdym towarzystwie i nawet nieświadomie przyczyniać się do włączania osób z niepełnosprawnością
w realizację bieżących projektów czy zadań.

ING - Bank równych szans

W ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2019-2021 i określonych w niej Priorytetów wspólnej odpowiedzialności dążymy m.in. do niwelowania barier wykluczających kogokolwiek
z życia społecznego, z dostępu do edukacji czy pracy. Promujemy różnorodność, ponieważ dzięki niej tworzymy nowe idee i rozwiązania, które są kluczem do sukcesu. Traktujemy wszystkich
z szacunkiem i kreujemy środowisko, w którym wszyscy pracownicy mają równe szanse.

Świadczenia na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Od 1 stycznia 2019 roku udostępniliśmy pakiet świadczeń (m.in.: świadczenia pieniężne i dodatkowe dni wolne) na rzecz osób z niepełnosprawnościami, który wspiera pracowników oraz ich rodziny. Pracujemy też nad usuwaniem lub niwelowaniem barier architektonicznych w naszych oddziałach,
a oferując nasze produkty i usługi zwracamy uwagę na potrzeby osób z różnymi ograniczeniami. To tylko wybrane działania, które podejmujemy w tym obszarze, jako organizacja. Wiele zależy również od indywidualnej postawy każdego z nas na co dzień.

Materiał konsultowany przez Fundację Integracja.

 

[1] Źródło: GUS BAEL, IV kw. 2018 r., http://niepelnosprawni.gov.pl/p,81,bael, (dostęp: 5.06.2019r.)

[2] Przygotowane na podstawie: J. Cohen, Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych, United Spinal Association.