10 zasad przy podpisywaniu umów

O tym jak łatwo podpisać niekorzystną umowę przekonał się już co trzeci Polak – wynikaz badania GfK Polonia przeprowadzonego na zlecenie portalu Zafinansowani.pl. Aż 32% osób przyznało, że poniosło konsekwencje wynikające z braku znajomości zapisów z umowy.

Niestety zdarza się, że podpisujemy umowy nie zapoznając się z ich treścią lub czytając je tylko powierzchownie. Aby nie dać złapać się w pułapkę skomplikowanych formalności, wystarczy zastosować się do poniższych zasad.

1. Bez pośpiechu

Czas powinien być naszym sprzymierzeńcem, dlatego na zapoznanie się z treścią umowy powinniśmy zarezerwować go trochę więcej, zwłaszcza jeśli umowę mamy zamiar podpisać w placówce danej instytucji. Presja czasu nie jest wskazana, szczególnie jeśli warunki umowy dotyczą kwestii finansowych. Na czytanie umowy poświęćmy zatem tyle uwagi, ile faktycznie potrzebujemy. Pracownik firmy, z którą podpisujemy umowę zobowiązany jest nam wytłumaczyć wszelkie niejasności.

2. W domowym zaciszu

Umowy powinny być czytane uważnie i ze zrozumieniem. Przekartkowanie dokumentu nie gwarantuje zapoznania się ze wszystkimi zapisanymi w nim ważnymi warunkami. Kserokopię umowy lub jej wzór możemy otrzymać jeszcze zanim przystąpimy do jej podpisywania. Instytucja, z którą podpisujemy umowę nie powinna nam odmówić zabrania dokumentu do domu, abyśmy mogli zapoznać się z jej treścią spokojnie w domu. Wzór takiej umowy możemy również otrzymać na skrzynkę mailową.

3. Z zakreślaczem w dłoni

Podkreślaj wszelkie niezrozumiałe i niejasne zagadnienia, na które natkniesz się w trakcie czytania umowy, a na marginesie zanotuj ewentualne pytania i uwagi. Tak przygotowaną umowę łatwiej będzie przeanalizować już na miejscu z doradcą bądź ekspertem, z którym powinniśmy skonsultować wszelkie nasze wątpliwości. Przed ostatecznym podpisaniem dokumentu dopytaj się także o każdy interesujący Cię szczegół.

4. Warunki przelane na papier

Słowo mówione powinno mieć odzwierciedlenie w słowie pisanym, stąd warto upewnić się czy wszystkie aspekty i warunki, o których dyskutowaliśmy z przedstawicielem firmy zostały zawarte w ofercie. Zdarza się bowiem, że treść umowy nie odpowiada wcześniejszym ustaleniom i założeniom. Nasz podpis na papierze jest wiążący, a warunki zapisane w umowie są jedyne słuszne, co do treści których możemy mieć jakieś roszczenia.

5. Koszty finansowe

Czytając umowę, bardzo często pomijamy informacje dotyczące ewentualnych kosztów finansowych, takich, jak marża czy prowizja. Konsekwencje na jakie jesteśmy narażeni w największym stopniu dotyczą tzw. umów promocyjnych. Często informacje o dodatkowych kosztach zostają napisane drobnym drukiem. Upewnij się, że zostałeś poinformowany o wszystkich opłatach, jakie poniesiesz na skutek podpisania umowy i zapytaj doradcę, czy istnieją koszty, z których możesz nie zdawać sobie sprawy.

6. Warunki do negocjacji

Ogólne warunki umów są przeważnie niezmienne, jednak niektóre zapisy można próbować negocjować jeszcze przed podpisaniem umowy. Nie musimy od razu przystawać na proponowaną ofertę.

7. Aneksy do przeczytania

Czytając umowę sprawdź czy zawiera ona załączniki. Jeśli tak, pamiętaj że załączniki są integralną częścią umowy i obowiązują nas w takim samym stopniu jak umowa. Należy zatem wnikliwie i dokładnie zapoznać się z ich treścią. Czasami do umowy załączony zostaje regulamin i tabela opłat, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

8. Ewentualne kary finansowe

Zwróć uwagę jakie kary możesz ponieść w przypadku odstąpienia od umowy lub w sytuacji kiedy nie jesteś w stanie spełnić jej warunków. Brak świadomości co do grożących nam sankcji jest częstą przyczyną pozwów i skarg na firmy, z którymi podpisujemy umowę.

9. Rezygnacja z umowy

W umowie zawarte są nie tylko nasze obowiązki ale i prawa. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na akapit informujący nas o zasadach, na jakich można od umowy odstąpić. Zazwyczaj podany jest czas, w którym powinniśmy poinformować przedstawiciela instytucji o chęci wycofania się z umowy oraz warunki, których musimy przestrzegać. Wcześniejsza rezygnacja wiąże się najczęściej z uiszczeniem pewnej opłaty. Z umowy wycofać się może także druga strona. To w jaki sposób i z jakim maksymalnym wyprzedzeniem może odstąpić firma zawarte jest w treści umowy. Warto zapoznać się z przysługującymi nam prawami oraz czego możemy domagać się w razie gdyby konkretna firma lub instytucja naruszyła przepisy.

10. Ostatnia deska ratunku

W razie wszelkich problemów z umową powinniśmy udać się po poradę do prawnika. Jeśli już padniemy ofiarą podpisania krzywdzącej nas umowy, pomocy należy szukać w Sądzie Polubownym, u Rzecznika Praw Konsumenta czy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Lista instytucji konsumenckich wraz z podanymi danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie: www.uokik.gov.pl

 

Źródło zdjęcia: Shutterstock.com